(Last Updated On: 26. april 2019)

Vandhanen: “Alle landets kommuner skal hurtigst muligt teste deres drikkevand for Chlorothalonil-amidsulfonsyre.”

Sådan lyder meldingen fra Miljø- og Fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen.

Minister bekymret

Ministeren er bekymret for drikkevandets tilstand, efter Danske Regioner har oplyst, at de har fundet 75 helt nye giftstoffer i det danske grundvand.

Og her vækker særligt stoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre bekymring.

Stevns Kommune har reageret prompte, og straks givet besked til de stevnske vandværker om at analyserer drikkevandet, og sende resultatet senest den 1. maj til forvaltningen.

Risikerer påbud

“Hvornår kan borgerne vide sig sikker på at de drikker rent drikkevand?” vil Stevnsbladet godt vide.

– Vi forventer at give påbud til vandværkerne, hvis de ikke følger vores henstilling om at analysere for det pågældende pesticid, oplyser Natur & miljømedarbejder Sanne Bagge Petersen.

– Hvis der findes chlorithalonil-amidsulfonsyre, så skal vi efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed træffe afgørelse i forhold til, om vandet er sundhedsskadeligt, og hvilke foranstaltninger der skal foretages, siger hun.

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at Miljøstyrelsen på baggrund af de aktuelle analysekrav kan forvente at udarbejde en bekendtgørelse om sådanne kvalitetskrav til miljømålinger fra den 1. november 2019.

sky

 

Skriv en kommentar