(Last Updated On: 8. december 2014)

I november sidste år blev en nyrenoveret Algade indviet, men siden har der vist sig flere fejl og mangler i blandt andet belægningsarbejdet. Kommunen har derfor valgt at indlede en voldgiftssag mod hovedentreprenøren og det rådgivende ingeniørfirma – en sag der i bedste fald afgøres ultimo 2015 og mere realistisk i løbet af 2016

STORE HEDDINGE: Algade i Store Heddinge blev i løbet af 2013 renoveret med ny belægning på kørebane og fortove. I samme ombæring blev der gennemført kloakseparering i gaden.
”Algade er desværre ikke blevet som forventet, eller med andre ord, Algade er ikke blevet, som kommunen har krævet i udbudsmaterialet. Dette har beklageligvis ført til forskellige gener for dem, som benytter Algade”, kan man blandt andet læse i et notat fra vicekommunaldirektøren i Stevns kommune, Bjørn Voltzmann,.
Efter afleveringen og de konstaterede fejl og mangler ved belægningsarbejdet har kommunen valgt at indlede en voldgiftssag mod Brdr. K. Hansen, som er hovedentreprenøren bag det udførte arbejdet, og mod det rådgivende ingeniørfirma, der har stået for byggeledelsen og det faglige tilsyn.

Skønsrapport og processkrift
Status på sagen er, at kommunens advokat har sendt sagen til Voldgiftsnævnet, som er retsinstansen på dette område. Det videre forløb vil være gennemførelse af syn og skøn, hvor en uvildig ekspert – på baggrund af syn og skønstemaet – skal udarbejde en skønsrapport. Rapporten forventes at afføde supplerende spørgsmål, og den færdige rapport med supplerende spørgsmål kan formentlig ligge færdig i det tidlige forår 2015.
Når dette arbejde og disse spørgsmål er besvaret skal begge parter lave et processkrift og herefter kan sagen først berammes og endelig komme for retten. Dette arbejde vil måske strække sig ind i det senere forår 2015.
”Tiden fra at sagen berammes for retten til vi ved hvornår den tages op kender vi ikke tidshorisonten på, men vi må forvente at det bliver i løbet af 2015. Vi kan godt se den uheldige situation borgerne og handelstandsforeningen uforvarende er havnet i. Og udbedringen af de fejl og mangler kommunen mener, der er pt, er svær at se en tidshorisont på, da vi endnu ikke kender sagens udfald, men desværre ser det ud til at det i bedste fald først vil ske ultimo 2015 eller måske mere realistisk i løbet af 2016. Vi vil så vidt muligt forsøge at holde interessenterne orienteret undervejs”, lyder det fra Bjørn Voltzmann.
Algade2
Sådan så Algade ud i maj sidste år. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

FAKTA:
Voldgift er betegnelsen for en indgået aftale om, at parter i en eventuel tvist giver afkald på at indbringe eventuelle uoverensstemmelser for domstolene.
I stedet erklærer parterne sig indforstået med at lade en sagkyndig opmand – under betegnelsen voldgiftsret – afgøre tvisten endeligt og bindende for de involverede parter.
Voldgift behandles således uden den offentlige domstol, og offentligheden har sjældent adgang til at følge sagens behandling.

Skriv en kommentar