(Last Updated On: 19. maj 2020)

På Stevns var alle folke- og friskoler mandag klar til at modtage de ældste elever, som i mere end to måneder har modtaget hjemmeundervisning.

Sådan så udeområderne ved Store Heddinge Skole ud i slutningen af marts: Helt tom for elever og lærere. Nu er alle eleverne tilbage, omend det stadig sker på andre betingelser, end de er vant til: med kortere skoledag, afstand til kammeraterne og hyppig håndvask. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Corona: Onsdag i sidste uge kom retningslinjerne for, hvorledes skolerne skal håndtere hverdagen, når der igen er åben for undervisning for alle klassetrin på landets grundskoler.

Mens de yngste elever har haft nogle uger til at vænne sig til en anderledes skoledag, med et anderledes skema, hyppigere håndvask, fokus på hygiejnen og afstanden til klassekammeraterne, er det nu blevet de ældste elevers tur til at gense deres klassekammerater og lærerne på skolen.

Der bliver dog ikke tale om et fuldt skema, men nødundervisning med færre undervisningstimer.

Kreative løsninger

For at leve op til kravene, har skolerne været kreative og arbejdet med bl.a. forskudte møde- og gå hjem-tider, frikvarterer og spisepauser på forskellige tidspunkter, brug af forskellige indgange for de forskellige klassetrin og opsætning af flere håndvaske.

Reduktionen i afstandskravet fra to til kun én meter betyder, at undervisningen i mange tilfælde kan gennemføres i klasseværelserne for alle klassens elever på én gang.

Også de udendørs arealer bliver i højere grad inddraget og anvendt til anderledes undervisning.

Endelig er der på alle skolerne fokus på øget rengøring.

Og fleksible medarbejdere

Ralf Klitgaard Jensen, der er direktør i Stevns Kommune med ansvar for blandt andet skoleområdet på Stevns, roser skolerne for deres kreativitet og omstillingsparathed:

– Jeg er meget imponeret over, hvordan personalet på skolerne har håndteret denne krise, hvor de hele tiden og med meget kort varsel skal være klar til at omstille sig. De har været kreative og fleksible. Det er meget fornemt, hvordan det hele bliver håndteret, siger Ralf Klitgaard Jensen.

Såvel kommunens tre folkeskoler: Strøbyskolen, Hotherskolen og Store Heddinge Skole samt de tre friskoler: Stevns Friskole, Hellested Friskole og Skelbæk Friskole er således fra mandag morgen blevet fuldtallige igen, omend skoledagen stadig er anderledes end den var før den 11. marts.

Også Gymnastikefterskolen Stevns kunne mandag byde deres elever velkommen tilbage efter to måneders fravær.
rmh

Skriv en kommentar