(Last Updated On: 13. december 2019)

– Vi skal altid spørge os selv, hvordan vi skaber den bedste udgave af vores beboere, så de bliver i stand til at træffe deres egne valg, siger Tinamaria Götz, der er daglig leder af det nye botilbud og psykiatricenter på Brohøj. (Foto: Henrik Fisker)

Af Henrik Fisker

Klippinge: Tirsdagens officielle indvielse af Brohøj Botilbud og Psykiatricenter var samtidig en mulighed for stedets naboer, der var indbudt til at komme indenfor og se nærmere på omgivelserne.

– Vi vil gerne vise borgerne i Klippinge og Magleby, hvem vi er, og hvad vi står for. De skal vide, at vi er et hjem, og at de mennesker, der bor her, ikke bør give grund til utryghed i lokalsamfundet. Det er ikke farligt, at vi ligger her, men det kan ske, at nogle af vores beboere kan få brug for en hjælpende hånd.

Sådan siger Tinamaria Götz, der er daglig leder på Brohøj og dertil leder af Social og Psykiatri i Stevns Kommune – en stilling, som hun har beklædt de seneste to år.

Forvandlingen

Med indvielsen af det nye psykiatricenter er Brohøjs forvandling fra alment plejecenter – i de senere år med særligt fokus på demens – nu tæt på at være tilendebragt. Fem af de oprindelige beboere – hovedsageligt ældre – bor stadig på Brohøj, fordi ingen er blevet flyttet mod deres vilje. De øvrige er frivilligt flyttet til kommunens nye og større demenscenter på Hotherhaven i Hårlev, og endelig er flere af de oprindelige beboere døde.

Brohøj har det seneste år gennemgået en større ombygning, hvor der bl.a. er installeret køkken i alle lejligheder, som desuden er indrettet med møbler. De 26 faste pladser er opdelt i grupper. 12 boliger er reserveret beboere med et betydeligt udviklingshæmmende handicap eller demens, og andre seks boliger er til borgere med psykiatriske diagnoser. Endelig opretter Stevns som én af de få kommuner i landet en særlig afdeling for alkoholdemente og borgere med erhvervet (dvs. ikke medfødt) hjerneskade. De otte pladser i denne afdeling er nyindrettede og endnu ikke fyldt op.

– Ideen med at samle beboerne med forskellige psykiatriske diagnoser er at styrke det faglige tilbud i vores kommune, så vi ikke mere er nødt til at henvise til pladser uden for Stevns. Men da målgruppen stadig er større end antallet af pladser, kan vi ikke garantere pladser til alle på Brohøj. Derfor vil borgere i målgruppen blive visiteret efter behov, siger Tinamaria Götz.

En del borgere inden for målgruppen bor i dag i andre botilbud, hvor de er faldet godt til sammen med deres naboer, og de ønsker derfor ikke at flytte til Brohøj. Men der er også eksempler på stevnsboere placeret uden for kommunegrænsen, der har sagt ja tak til tilbuddet om at »komme hjem«.

Læs resten af artiklen i Stevnsbladet, der udkommer tirsdag den 17. december.

Skriv en kommentar