(Last Updated On: 10. november 2021)

Der var ros vejen rundt til de frivilliges engagement, da Stevns Frivillighedscenter holdt vælgermøde med otte partier i panelet og i debat ved bordene. Men der blev næppe flyttet mange stemmer.

Af Henrik Fisker

Otte partier deltog i paneldebatten, hvor kandidaterne dog kun havde ordet to gange hver – til indledning og afslutning. Resten af tiden var de sat til at lytte ved bordene. (Foto: Henrik Fisker)

Hårlev: – 68 kommuner i Danmark har et frivillighedscenter, hvor de lokale foreninger samarbejder. Men jeg har sjældent set noget så velfungerende som jeres center her i Stevns Kommune.
Sådan sagde Lars Rasmussen, der er landsformand for Frise – en landsdækkende medlemsorganisation for landets lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer, som repræsenterer 200.000 danskere i 5000 foreninger – da han onsdag aften i sidste uge var ordstyrer på Stevns Frivillighedscenters vælgermøde i Hårlev.

Det var også på Stevns, at han havde hørt »én af de bedste historier« om, hvordan frivilligt arbejde kan være med til at understøtte det forebyggende arbejde.

– I har en blind mand, der hedder Jens Kierkegaard, som tog initiativ til en lydavis for blinde og svagtseende. 25 mennesker modtager hver uge nyhederne leveret til døren. De frivillige sørger selv for at brænde cd’erne, og da Post Nord begyndte at blive ustabil med brevene, kører de selv ud med cd’erne og afleverer dem personligt. Det er med til at holde modet oppe hos modtagerne og give dem mulighed for at følge med i lokalsamfundet, sagde han.

Lydavisen laves af frivillige, og arbejdet finansieres af fondsmidler og et mindre tilskud fra de såkaldte paragraf 18-midler.

Debat ved bordene

Otte partier var repræsenteret i panelet ved Frivillighedscentrets vælgermøde – kun Liberal Alliance og Nye Borgerlige manglede. Mødet var arrangeret anderledes, end vælgermødet er flest, for de otte kandidater fik kun ordet to gange i aftenens løb – tre minutters indledende bemærkning og en kort, afsluttende runde. Her fortalte de, hvad de havde hørt rundt om ved bordene, hvor de sad og diskuterede med de fremmødte.

John Dalsgaard Jensen (V) (tv.) lyttede til synspunkterne fra sin plads ved bord 3.
Det var en mødeform, som flere af politikerne efterfølgende roste som en konstruktiv måde at møde vælgerne på.
– Vi politikere har godt af at lukke munden lidt mere og åbne ørerne lidt mere, som Sejer Folke (EL) formulerede det.
Omkring 45 personer ud over kandidaterne var mødt op til mødet, og mange af dem, der kom, var tydeligvis medfølgende partifæller. Hvis man hertil lægger, at der nærmest var fuld enighed mellem kandidaterne om værdien af frivilligt arbejde, er det formentlig kun få stemmer, der blev flyttet den onsdag aften i Hårlev.

Købmanden overlever

Alle paneldeltagere uden undtagelse roste således de frivilliges indsats, der blev kaldt »forudsætningen for et stærkt lokalsamfund«. Det er dem, der sikrer, at købmanden overlever, og at nye friskoler opstår, som Martin Henriksen (DF) udtrykte det.
Der var også åbenhed over for at inddrage de frivillige i arbejdet på f.eks. plejehjemmene, men Michael Graakjær (SF) tilføjede dog, at »frivillighed aldrig må erstatte lønnet arbejde«. Det var John Dalsgaard Jensen (V) enig i.
– Basisopgaver skal fortsat udføres af professionelt ansatte for at sikre, at kvaliteten i arbejdet overholdes, sagde han.

I gang efter corona

I debatten ved bordene blev der bl.a. diskuteret, hvordan corona har påvirket foreningslivet. Konklusionen var flere steder, at flere foreninger stadig har problemer med at komme i gang efter nedlukningen, fordi medlemmerne bliver væk.
Martin Henriksen (DF) noterer, hvad borgerne ved hans bord sagde.

– Vi har 201 foreninger i Stevns Kommune, men der er stor forskel på, hvor godt de har klaret corona. Hvor golfen (Vallø Golfklub, red.) har haft en fremgang i medlemmer på 50-60 procent, er indendørs aktiviteterne mange steder faldet. Det er især de foreninger, der arbejder med udsatte borgere, som har mærket coronaens negative virkninger. Så i arbejdet med at få foreningerne tilbage efter corona, skal vi ikke have meget fokus på medlemstallet, men mere på de aktiviteter, som de udfører, sagde Mikkel Lundemann Rasmussen (K), der er formand for AET-udvalget, der bl.a. beskæftiger sig med fritidsområdet.

Flere af paneldeltagerne beskæftigede sig med de unges forhold og konkluderede, at de let bliver overset i debatten.
– Hvis man som ung gerne vil være frivillig, hvorfor er det så, at det hele helst skal foregå om formiddagen, hvor de unge er på arbejde eller i skole? Måske skulle vi tænke foreningslivet på en ny og anderledes måde, foreslog Henning Urban Dam (S).

Skriv en kommentar