(Last Updated On: 29. juni 2020)

Politik: Destinationen er Stevns! Sådan vil de folkevalgte gerne have at det lyder, når danske og udenlandske turister lader fingeren vælge et feriemål på Danmarkskortet.

Kommunalbestyrelsen vedtog midsommer-onsdag den 25. juni en udviklingsplan for Stevns Klint.

Baggrund for formidling

Kommunalpolitikerne igangsatte, efter en temadrøftelse i januar måned, arbejdet med udviklingsplanen for destination Stevns Klint samt udviklingskonceptet for Boesdal Kalkbrud.

Udviklingsplanen og konceptet blev forelagt den højeste politiske myndighed og fik den politisk godkendelse.

Planerne skal endvidere fungere som baggrund for fremtidig formidling af udviklingen ved Stevns Klint til eksterne samarbejdspartnere og finansielle interessenter.

En mod, øvrige for

Principperne er: Koncentrer udviklingen; beskyt, benyt og styrk; øg kvaliteten; styrk de lokale særkender; tænk i flere sæsoner og sammentænk investeringer så offentlige og private investeringer går hånd i hånd, og løfter hele Stevns Kommune.

– Dejligt at få det samlet, sagde de radikales Line Krogh Lay.

– Det bliver skelsættende, lød det fra de konservatives Mikkel Lundemann Rasmussen.

– I hovedtræk er rigtigt fint dokument, replicerede Sejer Folk fra Enhedslisten.

– Planen er visionær og viser Stevns mange potentialer, sagde socialdemokratiets Henning Urban Dam Nielsen.

– Fint dokument, men svært at realisere uden at lempe planloven, kom det fra Nyt Stevns’ Mogens Haugaard.

– God vision, men den afføder udgifter, som jeg ikke har set beskrevet, sagde DF’s Varly Jensen, der af den grund, som den eneste stemte imod.

Koncept Fælles Boesdal

For Boesdal Kalkbrud er der udarbejdet et koncept for den kommende udvikling i bruddet. Boesdal skal fungere som port for den samlede oplevelse af Stevns Klint.

Konceptet består af tre bærende elementer Verdensarv, Kultur og Fællesskab, der er samlet under overskriften ”Fælles Boesdal”.

Både udviklingsplanen- og konceptet er fondsstøttet af Realdania, og planerne har til formål at give politikere og forvaltning et konkret overblik over eksisterende indsatser langs Stevns Klint samt at fremvise en prioriteret rækkefølge over den kommende udvikling langs klinten.
sky

Skriv en kommentar