(Last Updated On: 20. oktober 2021)
Af den nyligt udgivne ungeprofil fremgår det, at de unge på Stevns har adskillige førstepladser.
Blandt vores unge er der flere, der forsøger sig med alkohol, tobak og stoffer end i resten af Danmark. Samtidig ses der en tendens til, at vores unge har en større tendens til at benytte sig af/tilbyder seksuelle ydelser for at opnå gaver eller andre goder end andre unge i resten af landet.
I SF synes vi, det er en uheldig udvikling, som skal vendes.
Vi er godt bevidste om, at forældrene har stor indflydelse på børnenes adfærd, men som kommune har vi også et ansvar.
I SF ved vi, at alle problemer starter som små, der vokser sig store, hvis der ikke gribes ind i tide. SF vil gerne give lærerne bedre tid til den enkelte elev, så lærerne får mulighed for at opdage, når en elev er ved at udvikle en uheldig adfærd.
Derfor forslår SF et loft over klassekvotienten på 24 elever i hver klasse i stedet for de nuværende 28. Samtidig vil vi give bedre mulighed for inklusionsarbejdet ved at øge andelen af to-lærer timer.
Skulle vi ikke sammen forsøge at få nogle andre førstepladser i den næste ungeprofil? For jo, det er da fedt at være ”first mover”, hvis bare det er på områder, vi kan være stolte af.
Med venlig hilsen
Jan Jespersen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Socialistisk Folkeparti

Skriv en kommentar