(Last Updated On: 21. februar 2017)

Særegen forening kan fejre 125 års jubilæum med ål og kortspil

Den jubilerende bestyrelse: Fra venstre Max Andersen, Bjarne Nielsen, Jan Hansen og Lars-Henrik Pedersen. Peter Jørgensen er fraværende på billedet. (Foto: Privat).

Rødvig: Hundredemandsforeningen? Har det noget at gøre med salig Osvald Helmuth og revyvisen »100 mand og en bajer«? Næ, det er såmænd Hundredemandsforeningen for Rødvig og Omegn.

Og hvad er det så for en størrelse?

Privat sygesikring

Stevns har en heftig historie med de mange gravhøje, kirker og godser, Klintekongen og Gøngehøvdingen. Der var stevnsboere tilbage i stenalderen.

Så der ligger mange spændende fortællinger gemt i jorden og i de gamle arkiver. En af de historiske tilbageblik er 100-Mandsforeningen for Rødvig og Omegn.

Den eksisterer endnu. Og har netop fejret 125 års fødselsdag. Formanden Bjarne Nielsen fortæller, at den 8. januar 1892, mødtes fire selvstændige erhvervsdrivende fra Rødvigområdet, de grundlagde den 100-mandsforening, som i år kan fejre 125 års Jubilæum. Tanken var, at medlemmerne skulle hjælpe hinanden ved sygdom, og de efterladte ved dødsfald.

Så det var altså en privat sygesikringsordning.

Kun raske blev optaget

De fire mænd var de stoute smede Jens Conrad Hansen og P. Rasmussen, fiskeren L. Larsen og L.P. Sørensen, hvis erhverv ikke fremgår af den første protokol.

– Året efter, den 15. Januar 1893, afholdtes den første ordinære generalforsamling, fortæller Bjarne Nielsen og fortsætter:

– Og allerede i 1896 var foreningen nået op på 73 medlemmer.

Navnet 100-Mandsforeningen betyder, at der højst må være 100 medlemmer samt formanden, som er kontingentfri.

4673 er kodeordet

For at blive optaget skulle ansøgeren være mellem 18 og 45 år, de skulle stille med helbredserklæring fra egen læge før generalforsamlingen godkendte dem som medlemmer.

Indskuddet var 12 kroner, og kontingentet en krone per måned. Mange penge dengang, så det var hovedsagelig selvstændige erhvervsdrivende, der meldte sig ind i starten.

Ved indmeldelsen skulle de bo i Lille Heddinge, Lyderslev, Havnelev og Højerup sogne. Indmeldelsesreglerne er de samme i dag, bortset fra lægeattesten, som er afskaffet,

I dag er det postnummer 4673 Rødvig, som er kriteriet for optagelse i foreningen. Medlemmerne kan dog fortsætte i foreningen selvom de flytter væk fra Rødvig.

Sygemeldte der snød

Foreningen var populær. I årene 1970 til 1980 var der oprettet venteliste for optagelse, Og hvad gavn fik medlemmerne så i de gode, gamle dage? Ved sygdom fik de udbetalt 1,25 kroner om dagen, men efter seks dages sygdom skulle der stilles med lægeattest.

– Der blev ikke ruttet med pengene dengang, fortæller Bjarne Nielsen, som har gransket i de gamle dokumenter.

Han forklarer, hvordan man i den gamle protokol kan læse om bestyrelsesmøder, hvor der blev behandlet sager, om at der er nægtet udbetaling, fordi en sygemeldt blev set spankulere rundt på havnen eller andre steder.

Ål, sild og kortspil

Da den nye bistandslov trådte i kraft i 1972, afskaffede foreningen udbetaling af sygedagpenge, så der kun skulle udbetales penge til de efterladte i forbindelse med dødsfald. Men det var tilsyneladende ikke sygdom og død det hele. Formanden beretter videre:

– Allerede i 1897 vedtog bestyrelsen at 100-Mandsforeningens hjemsted skulle være Harmonien i Rødvig. Indtil for 10 år er alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger afholdt på Harmonien. Dette var nedfældet i vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der en tradition for at spise kogte ål eller oksesteg, og så er der socialt samvær med kortspil, som kan trække ud til morgenstunden. Der har været tilfælde hvor der er blevet bestilt kogt sild søndag formiddag, og kortspillet er fortsat om søndagen.

Man skal huske historien

Som bekendt higer og søger man i gamle bøger. Og man hæger også om traditionerne i 100-mandsforeningen.

Bjarne Nielsen kan således oplyse, at da foreningen holdt 115 års jubilæum, blev den første protokol foræret til Stevns Museum.

– Det var også samme år vi fik indviet en ny fane. Den gamle var, efter 115 år blevet så mør i stoffet, så den ikke kunne klare vinden, mindes han.

– Vi forespurgte museet om de ville have den. Men det var for stor en udgift at få den konserveret, så de takkede nej, slutter formanden, der dog stadig holden fanen højt.

I dag kan kvinder også være medlemmer. Har man fået vakt interesse for mere om foreningens virke gennem de 125 år, kan den gamle protokol læses på Stevns Museum.
sky

 

Skriv en kommentar