(Last Updated On: 19. marts 2014)

HÅRLEV: Amatørarkæologerne på Stevns holder årsmøde. Efter velkomst af formand Jackie Stenderup giver overinspektør Maja Kildetoft Schultz fra Museum Sydøstdanmark en orientering om museets udgravningsaktiviteter mv. sidste år og de forventede aktiviteter i år.
Dernæst afholder Amatørarkæologerne ordinær generalforsamling, og det fremgår af dagsordenen på foreningens hjemmeside, at de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, alle er villige til genvalg, bl.a. formand Jackie Stenderup.
Årsmødet er mandag den 24. marts kl.19 på Mødestedet, Bredgade 1 i Hårlev. Alle er velkomne – også ikke medlemmer. Det er muligt at købe kaffe/the og øl/vand.
Læs mere om Amatørarkæologerne på Stevns på http://stevnsoldtid.dk
cs

Skriv en kommentar