(Last Updated On: 29. oktober 2021)

Bestyrelse ønsker at transformere den gamle Rytterskole om til en kombination af forsamlingshus, kulturcenter, fælleshus og overnatningssted.

Holtug Forsamlingshus i dag. I løbet af nogle år er det blevet til Fremtidens Forsamlingshus, hvis det står det gode kræfter i byen. (Foto: Klaus Slavensky)

Holtug: Regnestykket er faktisk umuligt, men lyder: Ifølge Stevns Kommune befolkningsstatistik bor der 254 borgere i Holtug By og yderligere 220 i det, som kaldes Holtug land.

Og de vil nu skabe fremtidens Forsamlingshus, der skal have værksteder, café, nyttehave, overnatning for turister, en lånecentral, et hav af arbejdsgrupper som bl.a. skal producere øl.

Kan det hænge sammen? Det kan det hvis man spørger Lone Clausen, Mette Maimann og Rolf Persson fra projektgruppen.

Og umiddelbart tror man på dem, for i byen er der flere små virksomheder, et fællesareal som kaldes Grønningen med sheltere og nyligt en træskulptur af selveste Klintekongen, en historisk kirke, et aktivt forsamlingshus og en nærhed til bl.a. Gjorslev Gods, Bøgeskoven, Trampestien og Holtug Kridtbrud.

Borgermøde den 4. november

Lad os slå fast: Det er ikke noget amatørprojekt, for Stevns Kommune har via Landsbypuljen rystet op med 85.000 kr. til et forprojekt, og arkitektfirmaet Peter Andreas Sattrup, som har modtaget Nykredit Fonds hæderspris for bæredygtighed, har været inde over og udarbejdet et flot prospektmateriale, som overbeviser.

– Vi har arbejdet på dette i 3-4 år og fået vejledning fra bl.a. Realdania, så vi tror på det. Det skal understøtte de muligheder for aktiviteter som fællesskabet ønsker, siger Lone Clausen, som fortsætter:

– Det er beregnet til at koste cirka 9. mio. kroner, men det kan laves i faser, siger hun og suppleres af Rolf Persson:

– Vi skal tro på det. Hvis det ikke kan laves på én gang, så sker det bare i etaper, og noget af det første vi skal have er bedre køkkenfaciliteter. Det hele er udmøntet af borgerønsker

– Ja, jeg forestiller mig, at vi kører til, det er færdigt, siger Mette Maimann, som er formand for forsamlingshuset, og hun tilføjer:

– Vi arbejder med de rammer vi får. Helst vil vi realisere de store visioner, men vi kan jo også leve med mindre.

Projektgruppen afholder borgermøde den 4. november for at vise hvor langt planerne er.

Energilandsby med mere

”Visionen er at skabe mere værdi for flere med en grøn, bæredygtig nyfortolkning af forsamlingshuset”, står der bl.a. i visionen for projektet.

Der hygges om kaffebordet, men tag ikke fejl, her tænkes også store ambitiøse tanker om at være first mover på nyskabelse af et ’multifælleshus’ i Holtug. Fra venstre Lone Clausen, Mette Maimann og Rolf Persson. (Foto: Klaus Slavensky)

Konkret betyder det fleksible og multifunktionelle faciliteter til f.eks. madlavning og fællesspisning, fester, møder, kulturoplevelser, idræt og hyggeligt samvær, og så skal Holtug Forsamlingshus i fremtiden fungere som en slags B&B for turister, og cykelturister kan fixe deres cykler og få noget at drikke i caféen og nyde lidt frokost fra nyttehaven.

Der planlægges to rum til overnatning, og en vicevært ansat til al det praktiske. Men ellers aktiviteter baseret på frivillig indsats.

Et af tiltagene er en lånecentral, hvor flere borgere allerede har givet tilsagn om at hjælpe med trailer, stiger, rullestilladser og hvad man som husejer kan have brug for.

– Det er for at begrænse forbrugskøb og understøtte nabohjælp, og vi har også anskaffet en fælles el-ladcykel i forbindelse med Energilandsby-projektet, fortæller Rolf Persson.

– Vi sætter FN’s Verdensmål som hverdagsmål med fokus på bæredygtige byer og lokalsamfund. Derfor indgår vi også i partnerskaber med kommunen og Verdensarven, siger Lone Clausen.

– Og det med Energilandsby handler om at bidrage til et bedre klima, indskyder Mette Maimann.

Venter bare på rejsegilde

Allerede i 2012 blev der oprettet et samarbejdsforum, som har koordineret arbejdet, og frem til 2019 er der blevet afholdt en række borgermøder og arrangementer, og der er nedsat over 10 forskellige arbejdsgrupper som forbereder folkekøkken, tekstilprojekter, fester, vandreture og meget mere.

I 2017 gik Holtug sammen med tre nabolandsbyer og etablerede en fælles informationsplatform med hjemmesiden www.holtug.stevnslandsbyer.dk, og i 2021 indviedes Klintekongens magiske have, som en del af fællesarealet Grønningen.

Projektgruppen har udarbejdet grundige planer for økonomi og byggeprogram, og allerede sat kvadratmeter på rum. Den gamle Rytterskole er ikke bevaringsværdig, så der er ”frie hænder”, men ønsket er, at tilpasse nybyggeri med transformation af det eksisterende, så det opfylder bæredygtig bygningskultur.

Det spændende projekt er skudt i gang, og når alt det andet er virkeliggjort for Holtug-folket, kan man blot se frem til rejsegilde og åbningsfest for Fremtidens Forsamlingshus.

Skriv en kommentar