(Last Updated On: 28. marts 2017)

Den såkaldte responstid på ambulancekørsel er bedre på Stevns end resten af region Sjælland

Falckredderne Henrik Jessen (tv) og Martin Pedersen er med til at mindske ventetiden på ambulancekørsel på Stevns. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Det handler om liv og død. Hvor længe ambulancen er om at nå frem i tide. Landdistrikternes Fællesråd udtrykker bekymring over lange responstider i yderområderne.

Der tales om “døde zoner”, og det gælder især tilfælde med hjertestop. Men sådan er det ikke for Stevns.

Flot responstid på Stevns

Mange steder i landet er responstiden i gennemsnit op til 15 minutter, værst i Region Nordjylland, men også på Lolland-Falster. Det kan koste liv.

Præhospital direktør, Benny Jørgensen, fra Præhospitalt Center forklarer, at responstiden er faldet positivt fra 8,45 sekunder i 2015 til et gennemsnit på 8,18 sekunder i 2016 for ambulancekørsel i hele regionen. For akutkørsel er gennemsnittet 7,45, men for Stevns, og især Store Heddinge-området er den nede på 7,31.

Dette fremgår af en netop offentliggjort statusrapport.

Klar til udrykning

Efter en udbudsproces i 2015 overtog Falck Danmark fra 1. februar 2016 den samlede ambulancekørsel i hele Region Sjælland.

Således også på Stevns, hvor der er stationer i Hårlev og i Store Heddinge.

De lokale falckreddere veksler mellem flere “stoppesteder” for at øge fleksibiliteten, og dermed dække Stevns så effektivt som muligt.

Så hvis man ser ambulancen foran Brugsen i Hellested, er det ikke nødvendigvis fordi der købes ind til frokost.
sky

Fakta om nødbehandlerenheden på Stevns:

I Store Heddinge er der oprettet en såkaldt nødbehandlerenhed. Det er kommunalt og deltidsansatte brandfolk med særlig førstehjælpsuddannelse.

  • Den gennemsnitlige responstid for ambulancekørsel er 8,18 sekunder, men for nødbehandlerenheden er den nede på 6,12 sekunder.
  • Nødbehandlerenheden på Stevns blev kaldt ud 167 gange i 2015, og 177 gange i 2016.
  • Nødbehandlerenheder i hele Region Sjælland blev benyttet 1.860 gange i 2016.

(Kilde: Statusrapport 2016 fra Præhospitalt Center)

 

Skriv en kommentar