(Last Updated On: 27. september 2016)

Læserbreve-735x415

Af Varly Jensen
Vangevej 6 B, Strøby Egede
4600 Køge

Vedr. min anmodning om at ændre spildevandsplanen for dele af det åbne land, det drejer sig om Holtug Strandvej, Bøgeskoven, Højgårdsvej og Skovrækken, 50 ejendomme.

Som formand for Stevns Spildevand og næstformand i Klar Forsyning blev jeg opmærksom på, at det bl.a. fremgår af den netop vedtagne vandområdeplan 2015- 2021, at der forsat ikke stilles rensekrav i disse områder samt at statslige myndigheder ikke længere stiller krav om forbedring af spildevandsrensning. Det har således ikke miljømæssig betydning.
Derfor blev disse oplysninger forelagt Stevns Spildevands bestyrelse på vores ordinære møde fredag den 17. juni 2016. Bestyrelsen besluttede, at det var fornuftigt at viderebringe disse oplysninger til hele kommunalbestyrelsen. Efterfølgende samlede jeg de fornødne oplysninger, så medlemmerne fik et belyst beslutningsgrundlag.
Den 1. august 2016 anmodede jeg om, at sagen blev behandlet på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde.
Da sagen var til behandling den 8. september, forelagde jeg sagen, så alle medlemmer blev orienteret om, hvilke økonomiske konsekvenser det havde for kloakkassen og for den enkelte grundejer. I investeringsplanen er projektet vurderet til at koste kloakkassen ca. 6,6 millioner + driftsomkostninger.
Det vil koste den enkelte husejer ca. 36.000,- i tilslutningsbidrag plus det fornødne arbejde på egen grund. Derefter skal der i fremtiden betales afledningsbidrag på pt. 63,- pr. m3,
et af landets højeste bidragssatser.

Det betyder, at hver husstand kommer til at betale mellem 7.000-10.000,- kr. årligt.
Da sagen blev behandlet i kommunalbestyrelsen var Inge Milbrat (V) den eneste, som sammen med Dansk Folkeparti, talte for, at der snarest skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, hvor kloakplanerne ophæves for de omtalte ejendomme, og at vi således ikke påfører disse ejendomme og Stevns Spildevand store unødige udgifter.
Resten af kommunalbestyrelsens medlemmer besluttede, at sagen oversendes til behandling i NFK-udvalget, hvorefter sagen returneres til kommunalbestyrelsen.

Jeg forventer, at kommunalbestyrelsens flertal, på vores næste møde i oktober, stemmer for vores og Inge Milbrats indstilling.

 

 

Skriv en kommentar