(Last Updated On: 29. juli 2019)

På torsdag fylder hun 70 år.

Anny Borch Jensen nyder sommeren hjemme i haven på Bovangen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Utallige bestyrelsesposter, inklusive flere formandsposter, vidner om et særdeles engageret og aktivt menneske. Og det er netop hvad Anny Borch Jensen er.

Stifter af og formand gennem mere end tredive år i den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse, indsamlingsleder i lige så mange år, tidligere formand gennem 10 år for Socialdemokratiet på Stevns, formand gennem mange år i den lokale afdeling af Lejerbo og netop udpeget formand i grundejerforeningen – fordi ingen andre ville – blot for at nævne nogle af engagementerne.

På torsdag den 1. august fylder den aktive foreningskvinde 70 år.

Fabriks- og kontorarbejde

Anny blev født den 1. august 1949 på den ’forkerte side af åen’, som hun selv beskriver det, på Hestehaven mellem Endeslev og Vråby, hvor hendes forældre for en kort periode havde gård. Familien, der også tæller to søstre og en bror, flyttede kortvarigt til Køge, dernæst til Strøby og siden til Klippinge, på Seinhuusvej. Da var Anny 5 år, og det var her – med toget som nærmeste nabo – at Anny voksede op.

Hun tog sin realeksamen på Store Heddinge Skole og flyttede som 18-årig hjemmefra, hele vejen til Gladsaxe, hvor hun havde fået job som fabriksarbejder på Skandinavisk Tobakskompagni i Søborg.

Efter knap et halvt års tid med at sætte banderoler på cigaretpakkerne, skovle tobak og pakke kartoner, gik hun i lære som korrespondent. Men da chefen fandt ud af, at Anny var blevet gravid, blev hun fyret. Det var i 1968. Derefter blev det til to år med kontoropgaver hos Mercedes i Herlev efterfulgt af et job på et revisionskontor i Nyropsgade ved Vesterport Station.

Alenemor i Rødvig

Frem til 1975 var postnummeret 2860 Søborg, men da Anny på tragisk vis mistede sin mand i en drukneulykke, flyttede hun tilbage til Stevns. Som alenemor til to børn, Pierre og Pia, lejede hun et hus på Strandvejen i Rødvig. Med forældrene boende lige rundt om hjørnet, hvilket var praktisk, for så kunne moren passe børnene, når Anny kl. 5.30 tog toget ind til København for at passe sit job på revisionskontoret med at kopiere, arkivere, passe telefonen og læse korrektur.

– Det holdt jeg til i to år, så måtte jeg stoppe, fortæller Anny, som i mellemtiden havde fået ny mand.

Han blev desværre syg af kræft og krævede pasning, hvilket ikke kunne forenes med de lange arbejdsdage, hvor Anny først var hjemme i Rødvig kl. 18.

30 år i fagbevægelsen

Anny står her foran én af fødselsgaverne, som hun fik, dengang hun fyldte 50 år: Et japansk kirsebærtræ. (Foto: Rikke Michael Hansen)

I stedet fik hun – efter et halvt år på kontanthjælp, en periode på arbejdsløshedsdagpenge og barsel, hvor familien blev forøget med Anne-Marie – vikarjob på rådhuset i Store Heddinge.

Siden blev hun ansat som kontorbestyrer i Specialarbejderforbundet SiD i Store Heddinge. Det var i 1981.

– Jeg startede onsdag den 13. maj, to dage før Store Bededag, og allerede på andendagen sad jeg med godt 100.000 kroner i kontanter, som skulle udbetales og så en masse røde medlemsbøger, der skulle stemples, husker fødselaren.

Noget af en ilddåb for den nyansatte kontorbestyrer i fagforeningshuset. Normalt var der hver 14. dag udbetaling af dagpenge over to dage, men grundet bededagsferien, var der kun én enkelt dag til at nå alle udbetalingerne.

Årene gik, med adskillige dagpengeudbetalinger, rådighedssamtaler, sidenhen CV-samtaler, et stadigt stigende dokumentationsarbejde, og særligt husker A-kasselederen – som arbejdstitlen ændrede sig til undervejs – en stor pukkel af ekstraarbejde i forbindelse med efterlønsreformerne i 1998 og senere.

Anny Borch nåede at fejre 30 års jubilæum hos 3F Østsjælland, som huset kom til at hedde efter fusionen i 2005 mellem fagforeningerne SiD og Kvindeligt Arbejderforbund, KAD. Som 62-årig gik hun i 2011 på efterløn. Hovedkontoret var på det tidspunkt rykket til Faxe, og hun fortsatte med at arbejde, nu på nedsat tid med kun 22 timer om ugen frem til 2015, hvor hun som 66-årig gik på folkepension.

Kræftens Bekæmpelse til Stevns

Den årelange kamp mod kræften, som Anny oplevede sammen med sin anden mand, betød at hun kastede en stor del af sin energi ind i Kræftens Bekæmpelse.

Første gang hun var ude med indsamlingsbøssen var i 1979, hvor hun gik rundt i Rødvig med lille Anne-Marie i barnevogn. Og i 1986 stod hun i spidsen for den første husstandsindsamling på Stevns.

– Jeg fik utrolig mange mennesker med. Vi var 125 indsamlere, og det lykkedes os at samle over 100.000 kroner ind, husker Anny.

Samme år, i december 1986, indkaldte hun til stiftende generalforsamling. Hun blev valgt som formand, og den post har hun bestredet lige siden, ligesom hun har været lokal indsamlingsleder gennem alle årene.

Rekorden var det år, hvor der blev samlet 192.000 kroner ind. Siden sammenlægningen med Kræftens Bekæmpelse Vallø bliver der årligt indsamlet mere end 150.000 kr. til organisationen, og foreningen tæller i dag lige knap 2.000 medlemmer, hvilket gør det til den næststørste forening på Stevns, kun slået af Ældresagen.

De seneste fem år har Anny desuden lagt mange kræfter i afholdelse af Ladies Night i Stevnshallen. Det er et stort arbejde, og tilslutningen var sidste år faldende, så i år bliver der istedet arrangeret Damefrokost på Hårlev Kro. Det bliver lørdag den 28. september, men mere herom følger på et andet tidspunkt.

Store organisatoriske evner

Fødselaren kommer ikke fra en politisk familie, men jobbet i fagbevægelsen var medvirkende til, at Anny Borch i 1981 valgte at melde sig ind i den stevnske afdeling af Socialdemokratiet. Fire år senere gik hun til den første generalforsamling. Da var hun – efter lange og svære overvejelser – blevet skilt fra sin mand, som på det tidspunkt var blevet rask. Desværre bukkede han under for kræften et par år senere.

I 1992 stillede Anny op som formand og blev – blandt andet på baggrund af sit udprægede organisatoriske talent – valgt med omkring totredjedele af stemmerne.

– Når der var valgkamp, lavede jeg to-do-lister i lange baner. Det var der flere, som grinede af, erkender Anny, som stadig er medlem af partiet og de sidste mange år har været bilagskontrollant.

Hun giver også fortsat en hjælpende hånd med uddeling af valgmaterialer, både når der er folketingsvalg og kommunalvalg.

Bygger nye lejeboliger

Privat bor Anny stadig i lejet bolig, nu i et af Lejerbos rækkehuse på Bovangen i Store Heddinge. Her har hun boet siden 1986, og i næsten lige så mange år har hun været aktiv i afdelingsbestyrelsen, hvor hun blev valgt ind i 1990, og siden 2005 har siddet på formandsposten. Bestyrelsesposter i organisationsbestyrelsen, hovedbestyrelsen og endda Vordingborg-afdelingen er der også blevet tid til.

Som formand for Stevns-organisationen glæder Anny sig især over de 32 nye lejeboliger på mellem 60 og 110 kvadratmeter, der forventeligt står klar til indflytning i foråret 2021.

– Der er brug for flere lejeboliger på Stevns. Vi havde tidligere 225 på venteliste i Lejerbo Stevns. Efter at Stevnsbladet skrev om de nye boliger, som vi bygger på Agerstien, kom der 160 nye ansøgere, så vi nu har 385 på venteliste, forklarer Anny, som håber, at Lejerbo også kommer til at bygge i Rødvig.

Forsat masser af energi

Anny er også aktiv i andre bestyrelser, såsom Stevns Tværfaglige Efterløns- og Seniorklub, Faglige Seniorer, Grundejerforeningen Vestvangen og så sidder hun i Huslejenævnet. Til gengæld har hun lige trukket sig fra bestyrelsen i Stevns Frivillighedscenter.

– For jeg må jo begynde at skære lidt ned, som hun siger.

Hvor energien kommer fra ved Anny ikke, men den har hun tilsyneladende masser af endnu, for fødselaren har ikke umiddelbart planer om at trække sig fra andre af sine engagementer.

– At gøre noget for andre, giver energi. Og jeg finder mig godt tilpas med de poster, jeg har, som hun siger, så hvorfor lave om på det?

Reception på fredag

Her er et af ’feriebørnene’, hunden Rita, som Anny passer, mens døtre og børnebørn er på ferie. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Heldigvis for Anny bor det meste af familien tæt på, 300 meter den ene vej bor to af hendes i alt fem børnebørn med deres forældre, og 500 meter den anden vej bor to andre med deres forældre. Begge familier er for øvrigt på ferie i øjeblikket, så istedet for deres selskab har Anny fået tjansen som hhv. hundepasser og fuglepasser.

Det ældste barnebarn bor lidt længere væk i Roskilde.

Og så har hun også måtte slå sin egen græsplæne for første gang i år, en tjans som svigersønnen ellers har påtaget sig.

Fredag den 2. august holder fødselaren reception på Restaurant Harmonien i Rødvig. Det er fra kl. 13.30 til 16.30, hvor familie, venner, bekendte, foreningskolleger med flere er velkomne til at kigge forbi og ønske tillykke med den runde dag.
rmh

Skriv en kommentar