(Last Updated On: 2. marts 2021)

Politik er også at tage ansvar for de svære beslutninger.

DF-Stevns efterspørger mine holdninger og vurderinger i sagen om opsigelse af lejer på Strøbyhjemmet. Jeg tillader mig, at brede mit svar ud til at omhandle flere forhold i sammenhæng med salget af Strøbyhjemmet. Det gør jeg, da jeg mener det er forenklet, blot at fokusere på en del af sagen og urimeligt at fremstille mig som en politiker, der kun ønsker at smide en lejer ud.

Først vil jeg gentage, at 17 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer står bag salget af Strøbyhjemmet.

I forbindelse med salget, mener jeg, at der er to store udfordringer, der skal løses. Den ene handler om, at de aktiviteter der i dag holder til på Strøbyhjemmet, skal tilbydes nye lokaler. Det løser vi ved at tilbyde et større og mere moderne Medborgerhus i Strøby Egede.

Den anden handler om den borger, der i dag bor til leje på Strøbyhjemmet. Som lejer er man beskyttet af lejeloven. En vigtig lovgivning der beskytter dine rettigheder. I lejeloven beskrives det også, at der under særlige omstændigheder er mulighed for at opsige en lejer. Det mener jeg også er en vigtig passage i lovgivningen. Der skal være mulighed for at ændre formål med sin ejendom.

Lejer er blevet tilbudt adskillige lejemål af samme karakter som det nuværende, herunder lejemål på samme vej.

En løsning er desværre ikke fundet og derfor denne retssag. En retssag, som jeg gerne havde været foruden. Her er min vurdering, at landsretten må tage stilling til, om Stevns kommune kan opsige lejer eller ej. Meget overordnet handlet det jo om, hvorvidt individets interesse står over fællesskabets/kommunens interesse eller ej. Uanset udfaldet af retssagen ønsker jeg at finde en løsning, hvor både lejer og Stevns kommune kommer videre. Efter min mening ophører Stevns kommunes ansvar i denne sag ikke ved rettens dom.

Til sidst vil jeg kommentere på påstanden om, at jeg dækker mig ind under forvaltningens rådgivning. Intet kunne være mere usandt. I denne sag som alle andre står jeg gerne til ansvar for de beslutninger, jeg er med til at træffe. Jeg har som det mest naturlige altid et borgerperspektiv med i mine beslutninger.

Jeg står gerne frem, træffer beslutninger og tager ansvar.

Med venlig hilsen
Henning Urban Dam
Formand for Social og Sundhedsudvalget og borgmesterkandidat for Socialdemokratiet.

Skriv en kommentar