(Last Updated On: 14. februar 2022)

Der er blevet færre fattige børn i Danmark det seneste år. Tendensen går igen i Stevns Kommune, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Stevns: I tre ud af fire kommuner er antallet af relativt fattige børn faldet det seneste år. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistiks registre.

Fra 2019 til 2020 er der i 72 kommuner sket et fald, i 8 kommuner er tallet uændret, mens der er sket en mindre stigning i 14 kommuner.

Den største stigning er sket i Køge Kommune, hvor der er kommet 70 flere fattige børn end året før. Det svarer til en stigning på mere end 10 procent.

Stevns ligger i den sidste tredjedel af opgørelsen, og har således færre relativt fattige børn sammenlignet med f.eks. Lolland Kommune, hvor 9,7 procent af kommunens børn lever i relativ fattigdom. Det er med ca. hvert tiende barn landets højeste andel.

Andelen af fattige børn er også relativt høj i de tre store byer, København, Aarhus og Odense.

Tallet falder i Stevns

I Stevns Kommune er antallet af fattige børn under 18 år faldet fra 200 i 2019 til 190 i 2020, men andre kommuners høje tal ændrer dog ikke ved, at der ifølge opgørelsen er 190 stevnske børn, der lever under den såkaldte ”fattigdomsgrænse”.

Danmarks Statistik har som opfølgning på FN’s bæredygtighedsmål (SDG-mål nr. 1) om at reducere fattigdommen udviklet et mål for relativ fattigdom. Målet er en videreudvikling af den officielle fattigdomsgrænse, der blev vedtaget i 2013 på baggrund af ekspertudvalget om fattigdoms anbefalinger og senere afskaffet af Venstre-regeringen i 2015.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse bygger således på tal fra Danmarks Statistik og på medianindkomsten, som er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtigt 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer.

Set i kroner og øre afhænger fattigdomsgrænsen af familietypen. For 2 voksne med 2 børn er fattigdomsgrænsen f.eks. på 277.800 kr. om året eller 5.800 kr. per person om måneden. Det er opgjort efter skat og skal dække alle udgifter til f.eks. bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport, reparationer, fritid osv.

Helhedsindsats

Stevnsbladet har spurgt viceborgmester og formand for Børn, Unge og Læringsudvalget, Anette Mortensen (V) om hvad Stevns Kommune før for at mindste antallet af fattige børn, og hjælpe de familier som har under 50 procent af medianindkomsten i ét år, og dermed indgår i kategorien ’fattig’?

– Det er et område, som er vi opmærksomme på. Vi ved f.eks. at situationen for nogle familier er forskelligt fra syd til nord i Stevns Kommune, hvor der er relativt flere familier i det sydlige Stevns, som kan have problemer med beskæftigelse og dermed med en fornuftig indkomst, forklarer Anette Mortensen.

– Derfor forsøger vi at støtte forældrene, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet. Og vi har ”kun” 2,7 pct. ledige i kommunen, så det tyder på, at det virker. Vi har bl.a. iværksat et tværfagligt velfærdsprogram. Det skal sikre, at borgere med komplekse problemstillinger får en koordineret indsats på tværs af centrenes ansvarsområder. Her inviterer vi borgerne til en koordineret og samlet indsats, der bringer dem tættere på beskæftigelse eller uddannelse. En slags 360 graders indsats, hvor hele familien er i fokus, fortæller Anette Mortensen.

Fripas til fritid

Udvalgsformanden fremhæver også, at løsningen skal findes i en palet af forskellige indsatser, og at der er forhold, som kommunen ikke styrer, som f.eks. hvis en borger kommer på førtidspension og dermed har mindre til at forsørge en mulig familie.

– Men vi har sat ekstra midler af til fripasordninger for børn fra udsatte familier i 2022. Man kan søge støtte til kontingent, udstyr eller til sociale arrangementer. Kriterierne er, at man skal være under 18 år, bo i Stevns Kommune og, at det er til en godkendt folkeoplysende forening der søges om tilskud til, siger Anette Mortensen og slutter:

– Det er aldrig rart for den enkelte at leve i en presset situation. Men vi er som kommune klar med hjælp. Overordnet er det derfor positivt at se, at Stevns Kommune ligger i den ’pæne’ ende i opgørelsen over antallet af relativt fattige børn, og at tallet er for nedadgående.

AE: ”Stadig for højt”

Den aktuelle analyse viser, at året 2020 bød på et fald i antallet af fattige personer og børn i familier under fattigdomsgrænsen.

Nu er der ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) 241.700 relativt fattige personer i alt, hvoraf 56.500 er børn, og senioranalytiker Sune Caspersen fra AE, deler viceborgmester Anette Mortensen tilfredshed med den faldende tendens.

– Først og fremmest er det en god nyhed, at vi ser et fald i antallet af fattige børn både på landsplan og i tre ud af fire kommuner. Men man skal huske på, at vi kommer fra et rekordhøjt niveau i 2017, hvor knap 65.000 børn levede i relativ fattigdom. Vi er stadig på et højere niveau end for både fire og fem år siden, siger Sune Caspersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Skriv en kommentar