(Last Updated On: 13. september 2019)

Der er væsentligt færre varer på hylderne, end der plejer at være på apoteket i Store Heddinge. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: De seneste uger er apotekskunderne på Stevns og i Karise blevet mødt af et opslag, når de har besøgt deres lokale apotek eller apoteksudsalg. Et opslag, der indledes med følgende:

’Som I måske har lagt mærke til, har apoteket ikke helt så mange varer på hylderne, som vi plejer at have. Det skyldes, at vi som forretning er løbet ind i en krise.’

– Vores leverandør har besluttet at ændre vores leveringsbetingelser, således at vi nu skal betale for alle varer forud for levering, oplyser apoteker og indehaver af Stevns Apotek, Mads Middelboe.

– De ændrede betalingsbetingelser betyder, at vi ikke kan fortsætte med det samme vareudvalg på hylderne som hidtil, forklarer han videre.

Stevns Apotek er ikke ene om at have fået skrappere betalingsbetingelser. Mads Middelboe fortæller, at også andre apoteker er blevet ramt.

Ny lov presser sektoren

Årsagen skal findes i den nye apotekerlov, som trådte i kraft i 2015, en lov der gjorde det nemmere at etablere apotek. Baggrunden var et politisk ønske om øget tilgængelighed til apoteket. På de fire år, der er gået siden loven trådte i kraft, er antallet af apoteker ifølge Danmarks Apotekerforening steget med 56 procent.

Den øgede tilgængelighed har sat sektorens økonomi under pres, da apotekerne får stadigt mindre ud af at udlevere medicin til borgerne.

– Det er særligt i byerne, at de nye apoteker er åbnet, og her sælger man mange såkaldte mærkevarer (mærkevarer er frihandelsvarer, og er alle de produkter, der ikke er lægemidler, og som lovligt må sælges på apotekerne, red.). Og jo flere mærkevarer, der bliver solgt, des lavere bliver fortjenesten på den receptpligtige medicin, som er det man sælger mest af på landet, forklarer Mads Middelboe.

Apotekernes avance pr. solgt medicinpakning fastlægges i forhandlinger med Sundhedsministeriet, og ifølge Dansk Apotekerforening er den mere end halveret i løbet af de seneste fem år, netop som resultat af nogle apotekers salg af andre varer end medicin.

I 2015 var apotekets avance knap 11 kroner på en pakke medicin. I dag er avancen sat ned til godt 5 kroner.

Det gør det stadigt vanskeligere at drive apotek. Ikke mindst i landdistrikterne, hvor apotekerne er særligt følsomme over for den faldende avance, fordi de har vanskeligere ved at øge omsætningen ved at sælge andet end medicin.

Bestiller hjem til dagen efter

Stevns Apotek omfatter i dag i alt tre apoteker i hhv. Store Heddinge, Strøby Egede og Karise, et apoteksudsalg i Hårlev og desuden leverer de til fire forskellige medicinudleveringssteder i hhv. Rødvig (Dagli’Brugsen), Lyderslev (Min Købmand), Hellested (Dagli’Brugsen) og Strøby (Dagli’Brugsen).

Mads Middelboe forsikrer, at uanset hvad, så kører alle stederne videre, og man vil forsat kunne købe de varer, man plejer.

– Kunder skal bare være på forkant med deres behov. Vi kan altid skaffe en vare hjem til dagen efter, understreger han.
rmh

Skriv en kommentar