(Last Updated On: 2. juni 2014)

LaeserneSkriver
Skolebestyrelsesformænd:
Kommunalbestyrelsen bør stå sammen om at få styr på Familieafdelingen

Igennem en årrække har vi i medierne kunne følge med i, hvordan Familieafdelingen i Stevns Kommune ikke har fungeret optimalt – bl.a. med den konsekvens, at der er urimeligt lange sagsbehandlingstider og styringen af økonomien har været mangelfuld. Igen og igen har resten af børneområdet skulle bøde, når budgettet for Familieafdelingen, af den ene eller anden grund, ikke har holdt. Resultatet er denne gang, at de budgetterede overskud for 2014 hos skolerne tages retur af Børneudvalget. Endnu engang fjerner man således skolernes incitament til ansvarlig budgetlægning og opsparing til større projekter.

Det må være på tide at man fra politisk side grundigt overvejer om budgettet for Familieafdelingen er realistisk. Herudover bør det samtidig anbefales at opprioritere administrationen af dette område. Erfaringer fra andre kommuner viser, at området for sårbare børn kan styres.

Vi mener, at det er helt uacceptabelt at resten af børneområdet IGEN skal tage skraldet alene. Det er budgetoverskridelsen for 1. kvt. 2014 alt for stor til! Hvis denne overskridelse fortsætter året ud, er det intet mindre end en katastrofe for hele børneområdet! – og det kommer på et tidspunkt hvor folkeskolereformen skal implementeres. De budgetmidler som skolerne nu mister, gør det endnu vanskeligere at starte skolereformen op på en anstændig måde. Princippet om at hvert område selv finder pengene holder ikke, når der som her er tale om force majeure!

Hele kommunalbestyrelsen må stå sammen om at genskabt en velfungerende Familieafdeling. Hvis man ikke får styr på aktiviteter og udgifter inden for kort tid, bør man købe sig til ekstern hjælp – det er billigere end at pengene bliver ved med at fosse ud af kassen.

Dette handler på ingen måde om, at kommunens sårbare børn ikke skal have hjælp – men en så voldsom budgetoverskridelse på så kort tid peger i retning af dårlig styring af et økonomisk tungt område.

Kommunalbestyrelse: Tag pengene op ad kassen og stå sammen om at få styr på området.

 

Margrethe Knudsen, fmd. for skolebestyrelsen Hotherskolen

Tanja Wichmann, næstfmd. for skolebestyrelsen Hotherskolen

Ulf Lolk Larsen, fmd. for skolebestyrelsen Strøbyskolen

Jeanette Rousing, næstfmd. for skolebestyrelsen Strøbyskolen

Marianne Bering Bryld, fmd. for skolebestyrelsen St. Heddinge Skole

Skriv en kommentar