(Last Updated On: 15. december 2017)

Den flotte mindesten beundres af prismodtagerne. Fra venstre er det Freddie Larsen, Freddie Petersen, Ole Sidelmann Jørgensen, Ralf B. Hansen og Per Meynard. Den sjette prismodtager, Hans-Erik Meincke fra Sydstevns G&I var ikke til stede. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: – Normalt går Stevnsprisen til én person, men i år er lidt speciel, for i år går prisen til flere prismodtagere, nemlig de seks personer, der udgør arbejdsgruppen bag den kommende sportshal i Rødvig, Sydstevnshallen.

Sådan indledte formand i Folkeoplysningsudvalget, Kurt Jacobsen, sin tale, da han torsdag aften overrakte Stevnsprisen 2017.

Fællesskab og medborgerskab

– For Folkeoplysningsudvalget var der slet ingen tvivl om, at Stevnsprisen i år skulle gå til arbejdsgruppen for den nye Sydstevnshal. Arbejdsgruppens arbejde og indsats står i meget fin forlængelse af tankegangen i folkeoplysningsloven, der bygger på fællesskab og aktivt medborgerskab, forklarede han.

– Det har været et langt forløb, og ikke uden forhindringer, men det har udviklet sig fra en halv hal til en hel hal, og slutresultatet er – ud fra tegningsmaterialet at dømme – godt og flot. Det er lykkedes med jer seks som primus motor i arbejdsgruppen og med lokal opbakning af foreninger og lokalbefolkningen i Rødvig og på Sydstevns, sagde formanden.

Mindesten af marmor

Stevnsprisen 2017 er tænkt at komme alle brugere af den nye hal til glæde. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Prisen blev overrakt i Rådhusets kantine, og til stede var fem af de seks vindere: Arbejdsgruppens formand, Freddie Larsen, der ligeledes er formand for Rødvig Borgerforening, koordinator for arbejdsgruppen, Ole Sidelmann Jørgensen, også fra Rødvig Borgerforening, Ralf B. Hansen fra Rødvig G&I, Freddie Petersen fra Sejlklubben Stevns – Rødvig og Per Meynard fra F.I.S.K.

Sidste mand i arbejdsgruppen er Hans-Erik Meincke fra Sydstevns G&I, som desværre var forhindret i at deltage ved aftenens prisoverrækkelse.

Prisen var en stor, massiv, mørkegrå sten af norsk marmor – med arbejdsgruppens navne indgraveret i stenen.

– Vi ville lave et holdbart minde, så brugerne af hallen også i fremtiden kan se, hvilke personer, der lavede det store forarbejde, forklarede Kurt Jacobsen.

Han forklarede også, at materialevalget med norsk marmor fremfor lokalt materiale fra Stevns Klint var et bevidst valg:

– Med norsk marmor kommer stenen til at holde lige så længe som hallen, sluttede formanden.

Der lød et stort tak fra Freddie Larsen på vegne af prismodtagerne – og på vegne af de mange personer, som har taget del i arbejdet omkring at få en hal til Sydstevns.
rmh

 

Skriv en kommentar