(Last Updated On: 11. januar 2021)

Politisk flertal stemte for røgfri arbejdstid for kommunalt ansatte, også når de arbejder hjemmefra.

Af Rikke Michael Hansen

Stevns: Som led i den nye sundhedspolitik besluttede kommunalbestyrelsen i sommers, at Stevns skal have røgfri arbejdstid fra april 2021. På årets sidste kommunalbestyrelsesmøde i 2020 tog politikerne stilling til, hvorvidt det skal gælde kommunens matrikler, efter ønske fra Dansk Folkepartis Varly Jensen.

Politikerne skulle på mødet tage stilling til flere forhold, hvad angår rygning på kommunens matrikler. Forholdene er tidligere blevet behandlet i Økonomiudvalget (ØU), hvor et flertal var enedes om følgende:

A. Forbud mod rygning for kommunens ansatte på de kommunale matrikler i arbejdstiden.
B. At medarbejdere med selvbetalte frokostpauser kan forlade arbejdspladsen iført arbejdstøj eller uniform, og ryge udenfor matriklen.
C. At diverse rygerum og rygeskure nedlægges.
D. At der gives mulighed for at ryge udendørs på matriklen, hvis det sker udenfor arbejdstid i forbindelse med sociale arrangementer, personaledage m.v.
E. At medarbejdere generelt kan ryge på matriklen efter endt arbejdstid, da de så betragtes som borgere. Man skal dog være opmærksom på gældende lovgivning indenfor visse områder (f.eks. skoler).
F. At brugere og borgere forbydes rygning i kommunale bygninger, f.eks. rådhuset, men ikke på matriklen.

– I Stevns Kommune vil vi gerne gå foran i arbejdet for en røgfri fremtid. Vi skal være rollemodeller ved at forebygge rygning hos børn og unge og fremme et sundt arbejdsmiljø, hvor man ikke bliver udsat for tobaksrøg på jobbet. Derfor har vi besluttet, at ansatte i Stevns Kommune ikke må ryge hverken indendørs eller udendørs på matriklerne i arbejdstiden, udtaler borgmester i Stevns Kommune, Anette Mortensen (V), i en pressemeddelelse, som blev sendt ud efter mødet.

Rygning og hjemmearbejde

Især ét emne gav anledning til en del debat på mødet, nemlig hvilke regler der skal gælde, når kommunens ansatte arbejder hjemmefra i egen bolig.

Enhedslisten fremsatte et ændringsforslag om dette forhold: ’At medarbejdere, der arbejder hjemmefra, har mulighed for at ryge i eget hjem i arbejdstiden’.

– Enhedslisten følger Økonomiudvalgets beslutning, men vi ønsker samtidig en tilføjelse, der giver de medarbejdere, der pga. coronapandemien eller lignende, er hjemsendte til hjemmearbejde, kan ryge i eget hjem. I Enhedslisten er vi nemlig af den opfattelse, at hjemmet er ukrænkeligt, argumenterede Jan Jespersen (EL).

Kun Enhedslisten med to stemmer og Dansk Folkeparti med to stemmer stemte for dette forslag. Forud for afstemningen gav flere politikere fra andre partier udtryk for, at et forbud om rygning i eget hjem i arbejdstiden skal baseres på tillid.

Heriblandt var Venstres Bjarne Nielsen, der betegnede sig selv som ’glødende antiryger og fortaler for røgfri miljøer’:

– Men jeg er samtidig liberal. Privatlivets fred er ukrænkeligt, og det strider imod mine principper, at vi skal bestemme, hvordan folk skal opføre sig i eget hjem. Jeg har ikke tiltro til, at Stevns Kommune skal ud og lege rygepolitibetjente og trænge ind på medarbejdernes eget domicil, så jeg er lidt loren ved det her ene punkt, men jeg bakker op om røgfri arbejdsmiljøer, sagde han.

Socialdemokratiets gruppeformand, Henning Urban Dam Nielsen, argumenterede for, at røgfri arbejdstid handler om øget sundhed og bør gælde, uanset om man arbejder hjemmefra eller på sin arbejdsplads. Han forudså dog heller ikke, at ’et rygepoliti skulle ud og løfte dyner’.

– Det må være en tillidssag. Det handler ikke om, hvorvidt vi blander os i folks eget hjem eller ej. Det handler om røgfri arbejdstid, understregede han.

Mogens Haugaard (Nyt Stevns) og Line Krogh Lay (R) talte ligeledes for røgfri arbejdstid, men ønskede heller ikke at blande sig i, hvad der foregår i folks eget hjem. De fremhævede ligeledes tillid, som et vigtigt parameter.

Også Mikkel Lundemann (K) fremhævede i sit indlæg, at det handler om røgfri arbejdstid, ikke hvad folk ellers gør i deres eget hjem.

– Der er 11.000 mennesker, der årligt dør, som følge af rygning. Sæt det i forhold til coronadødstal. Nu har vi som politikere mulighed for at gøre noget, som har en stor effekt, særligt i forhold til de kommende generationer. Det, synes jeg, er meget velkomment, sagde han.

Af de 18 fremmødte kommunalpolitikere – der var et enkelt afbud fra Thomas Overgaard (S) – stemte 16 for alle seks forhold, mens Dansk Folkeparti med deres 2 stemmer stemte imod samtlige forhold.

Der skal nu arbejdes videre med de mere konkrete rammer for, hvordan politikken føres ud i livet.

Del af sundhedspolitikken

Målet om et røgfrit liv går hånd i hånd med kommunens sundhedspolitik. Det er et af politikkens seks pejlemærker, der handler om, at alle skal have adgang til og mulighed for at leve et sundt liv.

Røgfri arbejdstid omfatter bl.a., at kommunens ansatte ikke må ryge:

  • Indendørs i de kommunale bygninger og udendørs, både på Stevns Kommunes matrikler og udenfor matriklerne i arbejdstiden. Stevns Kommune kan dog ikke bestemme over overenskomstmæssige selvbetalte pauser, men der skal de ansatte udenfor matriklen for at ryge.
  • I borgerens private hjem.
  • I kommunens materiel og tjenestebiler samt i egen bil, når den benyttes under tjenesten.
  • Under deltagelse i eksterne møder, konferencer, uddannelser o.l. inden for arbejdstiden.

Røgfri arbejdstid gælder for kommunens ansatte fra den 1. april 2021.

I løbet af januar måned vil de endelige retningslinjer være færdige efter de sidste drøftelser i kommunens øverste samarbejdsudvalg. De bliver herefter udsendt til kommunens forskellige arbejdspladser.

Skriv en kommentar