(Last Updated On: 19. juli 2019)

Sundhedseksperter: Ingen påviselig risiko

Som det ses på dette foto er tagplader flere gange blevet udskiftet på Pyramiden i Boesdal Kalkbrud. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Pyramiden/Boesdal: Arbejdstilsynet har udarbejdet en rapport om Pyramidens asbesttag, og anbefalet at alle, som har arbejdet med arrangementer i bygningen registreres, såfremt det skulle vise sig, at de har været udsat for asbestpåvirkning.

Risiko for asbestsygdom?

Det er foreningen Klint, som foranledigede at Stevns Kommune undersøgte bygningen for asbestfare, og efterfølgende bad Arbejdstilsynet om en vurdering af eventuel risiko for de medvirkende og frivillige i forbindelse med Klint-forestillingerne i de sidste tre år, ved den ikoniske bygning i Boesdal Kalkbrud.

Det sker efter, at Dansk Miljørådgivning den 27. juni udsendte en rapport om konstateret forekomst af asbest i tagpladerne på Pyramiden, og Arbejdstilsynet fulgte op med en inspektion den 2. juli.

Loven kræver registrering

Arbejdstilsynet henviser i et svar til foreningen Klint den 9. juli, at lovgivningen pålægger arrangørerne, at registrere alle involverede i en protokol, som skal opbevares i 40 år.

– Jeg vil nu finde alle navne på ansatte og frivillige fra opførslerne Klint 1 og 2, men inden vi sender mail til alle vil jeg kontakte Arbejdstilsynet og høre om den er fyldestgørende, siger Lene Vestergård, som er leder af forestillingerne.

Ingen påviselig personrisiko

Lene Vestergård er ked af situationen, og bekymret for om nogle af de medvirkende har risiko for at få en asbestrelateret sygdom.

Men ifølge professor, ph.d. Torben Sigsgaard, ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, har hun ingen grund til en sådan frygt.

– Jeg ser Arbejdstilsynets formuleringer som en mild vurdering, siger han til Stevnsbladet.

– Jeg hæfter mig også ved, at man tilsyneladende ikke har fået asbestforekomster ved luftmålingerne. Der er ingen påviselige personrisici, lyder det fra Torben Sigsgaard, som læser Arbejdstilsynets tekst som en ”forsigtighedsvurdering”.

Professor Øyvind Omland fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Aalborg Universitetshospital er enig i vurderingen, da udsættelse for asbestfibre kan medføre alvorlig sygdom inklusive kræft, men han siger også:

– Den udsættelse det kan dreje sig om i det aktuelle tilfælde er formentlig meget lille, men kan give anledning til lungehindekræft, selv om den øgede risiko er meget lille, understreger han.

Publikum uden for fare

Torben Sigsgaard finder af samme grund ikke, at publikum på nogen måde har været udsat for fare.

Han har netop haft en artikel om asbestforhold i Ugeskrift for Læger, og han oplyser, at i Holland arbejder man på en lov, som skal medføre, at alle asbesttage skal være fjernet inden 2024.

I Danmark skønnes det, at der ligger gamle eternittage med asbest på over en million danske huse.

– Man skal selvfølgelig renovere Pyramiden og få taget udskiftet, og så fjerne en halv meter jord, så asbestrisikoen er væk, lyder hans råd.
Kommunens ansvar

I sidste ende er det Stevns Kommunes ansvar, og hverken foreningen Klints eller andres, som har haft arrangementer i Pyramiden.

Til næste år vil arbejde til det kommende besøgscenter i Boesdal Kalkbrud påbegyndes, men kommunaldirektør Per Røner bryder sig ikke om, at blande byggeprojektet med Besøgscentret og Pyramidens tilstand sammen.

– Stevns Kommune har allerede oplyst hvad der kan siges på nuværende tidspunkt, men også at vi ikke udtaler os om Pyramiden før efter sommerferien, siger Per Røner.

Yderligere undersøgelser

Til dagbladet har direktør Hanne Stensen Christensen, som har ansvar for bl.a. miljøområdet, udtalt, at der skal foretages yderligere undersøgelser, og at Stevns Kommune holder Pyramiden lukket ”indtil vi er sikre på, at det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at genåbne den for publikum.”

UrKlang kommer igen

På grund af disse undersøgelser er Pyramiden lukket for offentligheden, og foreningen Klintens planlagte forestillinger med det unikke instrument UrKlang er aflyst.

Imens undersøger Lene Vestergård og foreningen Klint mulighederne for at finde et andet sted, at opføre ’UrKlang i Spil’ indtil Pyramiden igen kan blive den storslåede ramme om musikforestillinger.

– Vi har arbejdet med at udvikle instrument UrKlang, og det vil vi gerne præsentere, og jeg håber, at det allerede kan ske i august i år, slutter Lene Vestergård.
sky

Rapporter om Pyramidens tilstand

  • Dansk Miljørådgivning A/S foretog den 27. juni 2019 i alt 14 prøver i form af 5 materialeprøver, 2 luftprøver og 7 jordprøver.
  • I 2 af materialeprøverne fra de fastmonterede tagplader i bygningen og i 3 af jordprøverne blev konstateret forekomst af asbest. Der meldes intet om asbestfund i luftprøverne.
  • Af rapporten fremgår det, at det vurderes, at der ikke er en akut helbredsrisiko forbundet med at opholde sig inde i bygningen.
  • Arbejdstilsynets Tilsynscenter Øst tilså Pyramiden den 2. juli 2019 og vurderede, at indeklimaet kan påvirkes negativt i meget tørre perioder, hvor kalklaget er helt udtørret og asbestfibre kan blive frigivet til indeklimaet.
  • På baggrund af Dansk Miljørådgivnings rapport og Arbejdstilsynets konstateringer, finder tilsynet, at det under de nuværende forhold ikke vil være sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at opføre koncertforestillinger i bygningen, da det ikke i videst muligt omfang er sikret, at personer på arbejdspladsen, og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer.

Kilde: Arbejdstilsynet

Verdensarvsfestival 2019 er aflyst

  • Fire dages festival, den 22.-25. august, med seks spændende temaer i det hvide landskab i Boesdal
  • Kalkbrud er aflyst på grund af asbestfare i Pyramiden.
  • Arrangøren Verdensarv Stevns beklager, og oplyser, at allerede nu er man begyndt at forberede en Verdensarvsfestival i 2020.

Skriv en kommentar