(Last Updated On: 14. december 2018)

Fire kendte tegnestuer  giver bud på besøgscenter til Stevns Klint Verdensarv

Det er her i Boesdal, at det kommende Besøgscenter for Stevns Klint Verdensarv skal ligge. (Foto: Erik Trøigaard)

Stevns Klint: Først kom idéen om et besøgscenter, så fik klinten Unesco-status, dernæst fulgte tre fondes donation på 80 millioner kr., og den 12. december blev arkitektkonkurrencen skudt i gang.

Markante arkitekter

De fire inviterede tegnestuer er: Dorte Mandrup A/S, entasis, Henning Larsen Architects A/S og Praksis Arkitekter, alle med markante profiler.

Formanden for Fonden Stevns Klint Besøgscenter, Per Røner, er yderst tilfreds med de udvalgte konkurrencedeltagere.

– Det er nogle utroligt dygtige tegnestuer, der er blevet udvalgt, og vi har høje forventninger til de bud, de kommer med, siger Per Røner.

De fire tegnestuers meritter

Dorte Mandrup A/S har både tegnet Vadehavscenteret og besøgscentret for Ilulissat på kanten af den grønlandske isfjord, begge Unesco verdensarvssteder.

entasis har lavet hovedindgangen til Zoologisk Have i København, og Bornholms Madkulturhus er blandt de bygningsværker, de er kendt for.

Henning Larsen Architects A/S står blandt andet bag tegningerne af Moesgaard Museum i Aarhus og Harpa Concert Hall i Reykjavik.

Praksis Arkitekter har netop vundet konkurrencen på Den ny Maltfabrik i Ebeltoft og er nomineret til den prestigefyldte EU Mies Award 19 for Forskerboligerne i Carlsbergbyen.

Entusiastiske arkitekter

Partner i Praksis Arkitekter, Mette Tony, fortæller til Stevnsbladet:

-Vi er meget glade og stolte over at være med i konkurrencen, det er en unik opgave på et unikt sted. Det er sjældent at opgaver på et så karakterfuldt sted udskrives.

– Vi har altid elsket klinterne, og har været der fra barnsben, og gjort stort indtryk på os, og Besøgscenteret skal gerne fremhæve landskabet og den unikke historie, siger hun.

Direktør Christian Cold fra arkitektfirmaet entasis, kalder projektet »unik og spændende; en opgave som de fleste arkitekter kun kan drømme om at give bud på.«

Arkitekt Dorte Mandrup oplever det, som en stor ære at få lov til at give et bud på de nye rammer om Stevns Klints fantastiske historie, og på hvordan man bedst muligt indpasser det nye besøgscenter i den samlede fortælling og bevægelse langs hele Trampestien på klinten.
– Mødet mellem klintens vidtrækkende historie, og selve kalkbruddets mere lokale fortælling er voldsomt interessant, og vi glæder os meget til at komme mere i dybden af disse historiske lag og deres møder på netop dette sted, lyder det fra Dorte Mandrup.

Partner og designchef Louis Becker, hos Henning Larsen, har disse kommentarer:

– At designe et besøgscenter til en naturattraktion som Stevns Klints er en drømmeopgave for os som arkitekter. At være med til at skabe en destination i verdensklasse på et helt unikt sted for Danmark og for Stevns – med nænsomhed, forståelse og respekt for det eksisterende – er en opgave, vi glæder os til. Der er mulighed for at skabe et lokalt kraftcenter, der tiltrækker næringskraft, arbejdspladser og turister til området, så besøgscentret kan bidrage til, at hele området blomstrer, lyder det fra Louis Becker.

Afgøres maj 2019

Tidsforløbet er kort og skal være afsluttet 3. april i 2019, hvorefter der kommer en dommerbeslutning den 8. maj 2019.

Inden da skal de fire tegnestuer følge nogle ganske stramme konkurrencebetingelser, der i detaljer stiller krav til rumfordeling, klimatilpasning, trafikløsninger og ikke mindst, at projektet skal holde sig inden for en økonomisk ramme på 37,5 mio. kr. til entrepriseudgifter ekskl. omkostninger og moms.

50.000 gæster årligt

Besøgscentret får følgende målgrupper: Børnefamilier, skoleelever, voksne uden børn, faglige besøgende og “Verdensarvs-nørder”.

Det er ambitionen, at besøgscentret skal have ca. 50.000 årlige gæster. I højsæsonen forventes der op til 800 daglige gæster på en sommerdag i juli, hvor det maksimale besøgstal vil være 150 på en time.

Nu med anlægsbro

Hele konkurrenceområdet omfatter et areal på cirka 180.000 m2, heri indgår et byggefelt på 62.000m2.

Inden for byggefeltet kan besøgscentret placeres frit, naturligvis under hensyntagen til landskabet og eksisterende bygninger m.m.

Der skal inden for byggefeltet anvises et område på op til cirka 3.200m2, hvor besøgscentret og dets nærområder skal opføres.

Det drejer sig om bl.a. ankomstareal og parkering; stiforløb i bruddet; trappe mellem strand og terræn; anløbsbro og en naturlegeplads.

Besøgscentret forventes indviet ultimo 2021.

sky

Tidsforløb for arkitektkonkurrencen

Onsdag 12. december 2018 – Udsendelse af konkurrenceprogram til deltagerne
Tirsdag 22. januar 2019 – kl. 10–15: Kickoff-seminar i Boesdal Kalkbrud og hos Stevns Kommune
Tirsdag19. februar 2019 – Frist for at stille spørgsmål før midtvejsseminar
Tirsdag 26. februar 2019 – kl. 10–15: Midtvejsseminar Stevns KommuneOnsdag 20. marts 2019 – Frist for at stille spørgsmål før endelig aflevering
Onsdag 3. april 2019 – kl. 12: Afleveringsfrist upload af konkurrenceforslag
Onsdag 8. maj 2019 – Udsendelse af dommerbetænkning.

Stevns Klint Besøgscenter forventes at åbne medio juni 2021.

Formidlingstemaer på Besøgscentret

• Livet før katastrofen – dinosaurernes tidsalder både på land og i havet.
• Meteornedslaget – de fysiske følgevirkninger: jordskælv, tsunami og støv.
• Konsekvenser for livet – livet efter katastrofen, pattedyrenes tidsalder, starten på det liv vi kender i dag.
• Stevns Klints dannelse – forstå klintens lag.
• Opdagelsen af meteor-teorien.
• UNESCO Verdensarv.
• Stevns Klint – attraktioner og oplevelser.

Bedømmelsesudvalg for konkurrence

• Per Røner, Bestyrelsesformand Fonden Stevns Klint Besøgscenter

• Direktør Henrik Tvarnø, A.P. Møller Fonden

• Fondsdirektør Christine Wiberg-Lyng, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

• Borgmester Anette Mortensen Stevns Kommune

• Arkitekt Niels Friis, A.P. Møller Fonden

• Tre fagdommer NN

Endvidere er følgende tilknyttet som særlige rådgivere:

• Direktør Orla Madsen, Østsjællands Museum

• Direktør Tove Damholt, Verdensarv Stevns

• Ingeniørrådgiver NN

• Chefkonsulent Bolette Lehn Petersen, Slots- og Kulturstyrelsen

Bedømmelsesudvalget kan tilknyttet flere særlige rådgivere, hvis det skønnes nødvendigt.

Kilde: Stevns Kommune

 

Skriv en kommentar