(Last Updated On: 2. april 2020)

Nedfæld, hvordan du oplever din hverdag under denne særlige tid med corona og videregiv dem til Stevns Lokalhistoriske Arkiv for eftertiden

Måske er det lugten af håndsprit, som mange af os kommer til at huske, fra dengang corona hærgede. I hvert fald møder man i disse dage håndsprit alle vegne, og har formentlig også en enkelt flaske stående derhjemme til husbehov. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Corona: I de seneste uger har Coronavirussen raset i Danmark, med store konsekvenser til følge: Forretninger lukker, arbejdsliv og hjemmeliv smelter sammen, og mennesker har måttet finde ud af at være sammen på afstand.

I både Rigsarkivet, stads- og lokalarkiverne, på Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet er man klar over, at danskerne lige nu står i et særligt og vigtigt kapitel i Danmarks historie.

Det skal bevares for fremtiden. Derfor går bevaringsinstitutionerne sammen for at sikre en bred dokumentations- og bevaringsindsats. Samtidig ønsker bevaringsinstitutionerne at nå bredt ud til danskerne, virksomhederne og foreningerne med budskabet om, at de kan være med til at sikre kildegrundlaget til historien.

Meget i vores samfund ser anderledes ud i denne tid. Billeder af tomme gader, butikker, kulturhuse og forsamlingssteder illustrerer dette perfekt. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at disse konsekvenser dokumenteres, og her har arkiverne et stort ansvar i forhold til at sikre denne dokumentation. Derfor indsamles også billeder.

Del dine oplevelser

Nytorv i Store Heddinge, torsdag eftermiddag i uge 3 med nedlukning af Danmark. Mennesketom, med kun én parkeret bil og flere butikker i byen holder lukket. (Foto: Rikke Michael Hansen) 

Coronavirussen har også ændret lokalsamfundet i Stevns kommune markant.

’Hvordan har du oplevet tiden med coronavirus?’, spørger Stevns Lokalhistoriske Arkivet, som gerne modtager beretninger om, hvordan den situation, vi står i lige nu, har påvirket din hverdag, og hvordan du udnyttede tiden. Billeder er også meget velkomne som dokumentation.

Det er muligt at aflevere materialet anonymt i arkivets postkasse på Egestræde 14 eller sende det med mail til: adm@stevnslokalarkiv.dk.

Persondata bliver behandlet efter databeskyttelsesloven.
rmh

Skriv en kommentar