(Last Updated On: 3. januar 2020)

Ikonisk bygning er akut lukket for offentligheden.
Musikforestilling aflyst.

Boesdal: Primo juni fik Stevns Kommune en henvendelse fra arrangørerne bag forestillingen ’UrKlang i Spil’, som var bekymrede, da de havde hørt, at taget i Pyramiden indeholdt asbest.

Urklang skulle være afviklet i dagene 22.- 25.08. i Pyramiden i Boesdal Kalkbrud.

Spor af asbestfibre

Stevns Kommune har undersøgt sagen med hjælp fra en ekstern rådgiver, DMR Bygningsundersøgelse.

Sideløbende med undersøgelserne har Stevns Kommune midlertidigt lukket for adgangen til Pyramiden.

– Vi fik 27. juni resultaterne af DMR’s undersøgelse, fortæller Berith Burkandt, leder af Natur og Miljø i Stevns Kommune.

– Resultaterne af nogle af jordprøverne viste spor af asbestfibre, hvilket gav anledning til at få en ekstra vurdering, hvorfor vi sendte rapporten til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få deres vurdering af sundhedsrisikoen. Vi har derudover sendt rapporten til Arbejdstilsynet for at få yderligere en vurdering, oplyser Berith Burkandt.

Adgang forbudt

Den 2. juli fik Stevns Kommune en forhåndsudmelding fra såvel Arbejdstilsynet som Styrelsen for Patientsikkerhed.

Arbejdstilsynet anbefaler som standard altid, at der ikke må arbejdes i en bygning, hvor der er målt spor af asbestfibre. Det gør de uanset, hvor asbestfibrene er fundet og mængden af asbestfibre. Derfor vurderer Arbejdstilsynet nu, at der ikke må arbejdes inde i Pyramiden.

Hensyn til medvirkende

Som følge af Arbejdstilsynets udmelding har holdet bag UrKlang besluttet at aflyse deres forestilling.

– Foreningen kan således ikke garantere ansatte og frivillige, at de ikke bliver udsat for asbestfibre under arbejde i Pyramiden, fx med ophængning og nedgravning af kabler, kørsel med tårnlift, opstilling af stole mm., siger Lene Vestergård, som er projektansvarlig for UrKlang i Spil.

– Det er svært at bremse op midt i arbejdsprocessen, men hensynet til arbejdsmiljøet for ansatte og frivillige har gjort beslutningen nødvendig, lyder det fra en trist Lene Vestergård.

Dato for ny forestilling uvis

Holdet bag UrKlang i Spil har arbejdet intenst på den nye forestilling siden oktober 2018.

Nu forestår et stort arbejde med at informere tilskudsgivere, samarbejdspartnere, ansatte og frivillige. Samtidig bliver der tænkt i muligheder for at opføre værket på et senere tidspunkt et andet sted. Men der er endnu ingen konkrete planer.

Alle, der har købt billet, vil få dem refunderet.

Forsigtighedshensyn

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer ud fra et forsigtighedshensyn tilsvarende, at Pyramiden skal undersøges nærmere, før den igen kan bruges til rekreativt ophold.

Styrelsen baserer vurderingen på forekomsten af asbest i jordprøverne inde i Pyramiden og risikoen for, at det kan hvirvles op og indåndes.

Kalkbruddet stadig åbent

Stevns Kommune har derfor besluttet at opretholde afspærringen af Pyramiden, og i løbet af sommeren gennemføre yderligere undersøgelser.

Samtidig vil Stevns Kommune overveje, hvilke tiltag der skal til for at bringe Pyramiden i en tilstand, hvor den kan åbnes for offentligheden igen, siger Berith Burkandt.

Det er kun Pyramiden, der er lukket for offentligheden. Kalkbruddet som helhed er fortsat åbent.

sky

 

Skriv en kommentar