(Last Updated On: 30. oktober 2015)

Læserbreve-735x415

Af Tage Sørner,
Rødvigvej 75B, Rødvig

Vi har nu gennem længere tid hørt om halprojektet i Rødvig. Stevns Kommune vedtog for få år siden, at der skulle bygges en ny børnehave i Rødvig. Samtidig med den skulle holdsporten i Rødvig have bedre forhold, hvorfor der blandt andet skulle anlægges nye boldbaner.

En mindre hal/gymnastiksal med faciliteter til det blomstrende foreningsliv med blandt andet gymnastik- og idrætsforeningen og de 2 fodboldklubber blev ligeledes planlagt.

Dette blev vedtaget af flertallet i kommunalbestyrelsen med den daværende venstreborgmester i spidsen. Inden den endelige beslutning blev taget, blev der blandt andet afholdt flere møder med forskellige sportsklubber og andre, der kunne have interesse for nye hal- og klubfaciliteter.

Interessen var stor, men det blev samtidig bemærket, at det største ønske var en hel hal frem for en ny gymnastiksal.

Børnehaven og de nye boldbaner blev etableret. Som genbo til de nye boldbaner er det til daglig glæde for min kone og jeg, at se de mange børn og voksne, der igen kan udfolde deres sport her. Den videre etablering af de så hårdt tiltrængte hal- og klubfaciliteter blev af flere årsager »skudt lidt til hjørne«. Vi skulle have valg til kommunalbestyrelsen.

Efter valget viste de sig, at der igen var borgerligt flertal, hvilket jeg var godt tilfreds med. Vi fik dog desværre også en ny borgmester. Det skulle hurtigt vise sig, at han bestemt ikke var tilhænger af de planer, som den gamle kommunalbestyrelse havde planlagt og vedtaget omkring Rødvig og de igangværende sportsaktiviteter. Disse aktiviteter skulle for alt i verden flyttes til andre trængende idrætsområder og -klubber.

På 2 borgermøder og ved flere henvendelser fra borgere og foreninger i Rødvig, er der utvetydigt blevet gjort opmærksom på utilfredsheden over for de nye toner fra den regerende borgmester.

Det er nu fra borgmesteren lovet (hårdt presset), at de afsatte »Rødvigpenge« ikke vil blive brugt til halbyggeri i Store Heddinge, men skal blive i Rødvig.

Som en altid tro borgerlig vælger og tidligere borgerligt kommunalbestyrelsesmedlem håber jeg, at det nuværende flertalsstyre vil gemme disse Rødvigpenge i de næste tre år.

Jeg ved nu, at jeg sammen med mange andre ikke længere kan stemme borgerligt, men vil stemme på Socialdemokratiet, som har forstået at »stikke en finger i jorden.«

At jeg skulle komme dertil, havde jeg aldrig troet!

 

Skriv en kommentar