(Last Updated On: 22. oktober 2019)

Acaciebo på Acacievej 54 i Strøby Egede skal bl.a. fremover huse brugerne af Strøbyhjemmet, og eleverne fra Acaciebo skal flyttes til lokalerne på Lodbjerggårdsvej.
(Arkivfoto)

Skoleliv: Stevns Kommunes klasse for elever med en autistisk diagnose var oprindeligt placeret på Strøbyskolen, da det i 2014 blev besluttet at flytte disse elever til Acaciebo.

Skal kunne trives

I den anledning sagde daværende formand for Børneudvalget, Janne Halvor Jensen (DF) til Dagbladet:

– Man skal forstå, at autismebørn kræver helt særlige forhold for at kunne trives. De skal have absolut ro omkring sig med faste rutiner i hverdagen, og det betyder f.eks., at de ikke kan færdes i skolegården sammen med de andre elever i frikvartererne. Derfor kræver det meget god plads at huse en autismeklasse, sagde hun.

Sårbare børn

Samme Janne Halvor Jensen var derfor lodret mod at flytte autismeeleverne igen, og på kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober begrundede hun det bl.a. med, at man dengang havde fået at vide af forvaltningen, at lokalerne på Lodbjerggårdsvej ikke kunne gøres egnede til brug for autismeklassen.

– Der er tale om børn, som er ekstremt sårbare. Jeg mener, at det både er menneskeligt og økonomisk uansvarligt, det man nu byder autismebørnene, sagde hun og meldte, at DF ville stemme mod flytningen.

Flertal for flytning

Den nuværende formand for Børn, unge og læringsudvalget, Steen S. Hansen (S), erklærede sig uenig med DF, og fastslog, at flytningen kunne ske “uden større bygningsændringer”.

– De børn har brug for ro, og det tilbud de får er fuldt forsvarligt, konkluderede han.

Et flertal i kommunalbestyrelse vedtog flytningen mod DF’s to stemmer, og Nyt Stevns stemte hverken for eller imod, men fastholdt i lighed med DF, sine protokolleringer fra fagudvalgene om, at beslutningsgrundlaget ikke er fyldestgørende og mangler bl.a. de økonomiske og menneskelige konsekvenser.

Flytning koster 1,3 mio. kr.

Sagen medfører at der skal indarbejdes et anlæg på 1,2 mio. kr. til ombygning af Lodbjerggårdsvej 10 i budget 2020.

Herudover reserveres 150.000 kr. fra legepladspuljen i budget 2020 til etablering af legeplads på Lodbjerggårdsvej 10.

Autismeklassen Solstrålen flytter således til Lodbjergårdsvej 10 med virkning fra 1. august 2020.

sky

 

Skriv en kommentar