(Last Updated On: 30. maj 2014)

 LaeserneSkriverAf Michael Løvendal Kruse, Næstformand for DN-Stevns 

Det er med noget undren, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) har fulgt sagen om Avnbøgen, ved det nye byggeri i Strøby Egede.
Lokalplanen for området, blev endelig godkendt i februar 2014 af Naturklagenævnet, og allerede nu få måneder efter, bliver der søgt dispensation for lokalplanen.
Lokalplanen synes at bære præg af, at være udformet i sammenarbejde med bygherren på stedet. Avnbøgens placering og beskyttelse må derfor antages at være kendt i forbindelse med planlægningen af byggeriet.
DN finder det derfor ikke rimeligt, at der dispenseres i lokalplanen på nuværende tidspunkt. Vi anerkender, at der i fremtiden kan opstå udfordringer, der ikke med rimelighed kunne forventes, at være kendt på tidspunktet for lokalplanens tilblivelse, men her er tale om en meget ny lokalplan, der forhåbentlig er velgennemtænkt og gennemarbejdet.
Ellers får Stevns kommune et problem med sin troværdighed, både her og i andet planarbejde på Stevns.
DN finder det indlysende, at træet skal bevares. Der er tale om et værdifuldt træ, som er et af de sidste, af den størrelse og kvalitet i “centrum” af Strøby Egede.
At det er på nabogrunden der mangler et Kastanjetræ, taler for sig selv.
DN forventer, at Stevns Kommune som en selvfølgelighed overholder sin tilsynspligt, og sikrer, at Avnbøgen ikke lider skade, hverken på rodnet eller krone, imens træet er under kommunens beskyttelse.

Skriv en kommentar