(Last Updated On: 2. november 2021)

Fra flere sider bliver den nye formand og bestyrelsen af Strøby Egede Borger- og Grundejerforening beskyldt for at være usynlige og for lidt “politiske” i deres fremtoning. Der var dog også flere rosende ord til bestyrelsens arbejde.

Af: Erik Nielsen
Bestyrelsen i Strøby Egede Borger- og Grundejerforening blev fra flere sider beskyldt for at have været for usynlig i de seneste to et halvt år. Der var dog også flere, der roste foreningen for alt det, der er blevet lavet og det engagement, der er vist på de indre linjer. (Foto: Erik Nielsen)
Strøby Egede: Det er nu to år siden, at Strøby Egede Borger- og Grundejerforening (SEBG), som er en paraplyorganisation for alle Strøby Egede-borgere, skiftede formand og kasserer. I mellemtiden har foreningens cirka 1000 medlemmer ikke været samlet til generalforsamling på grund af corona-nedlukningen. Det var de så tirsdag aften i sidste uge, hvor der var samlet cirka 70 af foreningens medlemmer i Strøby Egede Forsamlingshus.

Kritikere på banen

I spørgetiden efter formand Rikke Groth Krumbachs beretning blev hun beskyldt for at være usynlig af både Peter Wulff, Arne Hansen og Vichy Løvskjold.
– Det ville være rart om formanden var mere synlig, da det giver mere gennemslagskraft i form af en formand end et bestyrelsesmedlem for SEBG. Såfremt man gerne vil have en ændret infrastruktur med videre for sine grundejerforeningsmedlemner, så bør man som bestyrelse påvirke debatten i form af blandt andet høringssvar, læserbreve samt kontakt til politikere. Men man skal som bestyrelsen altid forholde og opføre sig upartisk og neutral, sagde Vichy Løvskjold, der er formand for Grundejerforeningen Stolpegården, men tirsdag deltog og udtalte sig som privatperson.
Samme kritik om en mere synlig formand – samt at formanden burde engagere sig mere i det politiske spil – kom også fra Peter Wulff, der senere blev valgt ind i bestyrelsen – samt fra den tidligere kasserer i SEBG, Arne Hansen.
Arne Hansen var således også inde på, at foreningen bliver nødt til at have en formand, der er mere synlig i det politiske spil – og ikke mindst er mulig at få kontakt til. Eksempelvis fremgår formandens navn slet ikke af foreningens hjemmeside, lød det.
Formand Rikke Groth Krumbach besvarede kritikken med, at hun og resten af bestyrelsen bestemt ikke er ligeglade med byen og hvordan den udvikler sig.
– Det kan godt være, at vi har været lidt for usynlige. Og jeg skal ikke afvise, at vi kan blive bedre til at blive mere synlige. Men den nye bestyrelse har også valgt at gribe tingene an på en anderledes måde end den gamle bestyrelse med en mere flad organisation, hvor man byder ind med det man kan. Og det man har set os præstere i den forgangne periode, det er nok det, man kan forvente af os. Hvis man ønsker tingene gjort på en anden måde, så kan det godt være en anden, der overtager formandsposten, lød det fra formanden, der lige som resten af bestyrelsen var på valg, da man som sagt ikke har holdt generalforsamling i to et halvt år på grund af pandemien.
Næstformand Andreas Vestergaard Pedersen bød også ind på kritikken med henvisning til, at der står i SEBG vedtægter, at det er en upolitisk forening.

Ros for engagement

Flere andre rejste sig efterfølgende op og roste bestyrelsen for alt det den har nået i den forgangne periode. Blandt andre borgmester Anette Mortensen, der denne aften ikke var til stede i sin egenskab af borgmester, men som borger og medlem af foreningen.
– Jeg vil gerne rose bestyrelsen for alle de initiativer, I har sat i gang. Der er sket rigtigt meget med både ny legeplads og nye badebroer. Så det bør vi alle lige huske på og takke jer for. I gør det godt, sagde Anette Mortensen.

Genvalg til formand

Da der skulle stemmes om formandsposten, var der ingen modkandidater, og da Rikke Groth Krumbach gerne ville fortsætte, så er hun fortsat formand for SEBG. Næstformand Andreas Vestergaard Pedersen blev også genvalgt ligesom kasserer Christian Weber.
Genvalgt blev også Viggo Boe Hansen og Eric Danielsen. Mens Niels-Thomas Ackermann og Peter Wulf er nye i bestyrelsen efter Allan Nielsen og Andreas Glentemose ikke genopstillede. Sidstnævnte blev dog valgt som suppleant til bestyrelsen ligesom Tina Lynegaard også blev det.
SEBG består dels af frivillige, dels tvungne medlemmer. Såfremt en ejendom har tinglyst deklaration om medlemsskab, er man pligtigt medlem. Andre kan vælge at melde sig ind. Foreningen har i dag rundt regnet 1000 medlemmer, hvoraf halvdelen er pligtige medlemmer, resten er medlemmer på frivillig basis.
PRÆCISERING: Vichy Løvskjold har efter artiklen er publiceret første gang i Dagbladet henvendt sig til redaktionen, da hun mener, at være blevet citeret ukorrekt i den første version. Derfor er hendes citat præciseret i ovenstående.

Skriv en kommentar