(Last Updated On: 1. december 2016)

Til orientering for medlemmerne og andre.

Stevns kommune har i sidste uge uddybet åudløbet i Tryggevælde å og bortkørt ca. 1.500 ton sand og ral.

De seneste år har kommunen satset meget på at tiltrække turister til Stevns, og et af indsatsområderne er bedre badestrande.

I Strøby Egede har vi i 20 år tilbudt kommunen at anlægge to høfder for at få en god sandbadestrand på det kommunale grønne areal Egelunden, Kystvejen 45, et tilbud på ca. 100.000 kr.

Vi har senest i 2010 skriftligt gjort kommunen opmærksom på, at hvis I en dag får behov for at oprense åudløbet, må I meget gerne lægge det der. Det var en af betingelserne for at få lov til anlæg af høfderne og en bedre badestrand.

Og politikerne har hver gang sagt: Mange tak, det skal vi huske.

Den 7. november 2016 blev Teknisk Udvalg gjort opmærksom på aftalen, samt at Kystvejen var mere truet et andet sted end de udpegede. Begge steder ville sandet samtidig give en rekreativ og turistvenlig badestrand, og en større del af sandet ville blive på stedet. Men på det tidspunkt var løbet nok kørt.

OBS. Intet politisk tilbagesvar!

En tredje og dyrere mulighed var at køre sandet til Rødvig, hvor man kunne opfylde en gammel aftale om at fjerne det forfærdelige fedtmøghul.

Men hvad skete: Man havde udpeget tre tilfældige steder på Kystvejen, hvor sandet tippes af og lægges op ad en betonstøbt skrænt med høfdesikring med henvisning til sikring af Kystvejen. Med den bemærkning, at sandet langsomt vil forsvinde igen, hen i åudløbet.

Sagsbehandlerens senere bemærkning om at huske os næste gang – tja, det er om cirka 10 år – det viser med al tydelighed, at man har sovet i timen.

Og skatteborgerspørgsmålet: Hvor mange penge blev der hældt ud i Køge Bugt.

Fotobevis vedlagt.

Med venlig hilsen
Georg Vad-Nielsen
Formand for Strøby Egede Borger- og Grundejerforening

  • Foto 1: Arbejdets påbegyndelse på Kystvejen. Som det ses, er stranden sikret med høfder og betonstøbt skrænt. (Foto: Georg Vad-Nielsen)
  • Foto 2: Ud for Egelunden, hvor grundejerforeningen meget gerne ville have en rekreativ badestrand og betale for to nye høfder eller andet, som kunne holde på sandet. (Foto: Georg Vad-Nielsen)
  • Foto 3: Stedet, hvor kystvejen er mest truet, da den er uden høfder og skrænten kun er sikret med fibertex og løse sten oven på. (Foto: Georg Vad-Nielsen)

03msb-psandfodring1

03msb-psandfodring3

 

 

 

 

 

 

 

03msb-psandfodring2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar