(Last Updated On: 2. december 2019)

Der har været borgerprotester mod byggeriet ved Ådals Mark, og mange beboere havde håbet på, at kommunalbestyrelsen afviste byggeri, men måtte gå forvirrede fra kommunalbestyrelsesmødet den 27. november. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Politik: Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november, at udviklingsplanen for Strøby Egede er vedtaget.

Eller gjorde lokalpolitikerne egentlig det?

Uenighed om procedure

Det mener medlemmerne af Enhedslisten, Nyt Stevns og Dansk Folkeparti ikke.

De finder, at kommunalbestyrelsen kun har stemt for at tage et såkaldt perspektivområde vedrørende Ådals Mark ud af udviklingsplanen for Strøby Egede.

Men ifølge det officielle referat har samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen godkendt hele udviklingsplanen.

Kommunaldirektør Per Røner udtaler til Dagbladet, at ”hele sagen handler jo om udviklingsplanen, så det ligger vel implicit, at man så godkender resten af udviklingsplanen…”

Den politiske debat om udviklingsplan for Strøby Egede, perspektivområder, Ådals Mark og placering af regnvandsbassiner, har fået et aktuelt fokus på byggeri eller ej ved Åstræde, i forbindelse med en lokalplan, som har været i høring.

Nej til byggeri

Over 1.300 borgere har med en underskriftsindsamling protesteret mod byggeriet, og på kommunalbestyrelsesmødet havde DF’s Varly Jensen bebudet et forslag om folkeafstemning, som han dog trak ved mødets start.

Jørgen Larsen fra Nyt Stevns havde påkaldt sig ”standsningsret”, som betyder, at en sag, der behandles i et fagudvalg, flyttes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Nyt Stevns fandt, at ordlyden om Ådalen åbnede op for byudvikling, og dermed muligt byggeri i Ådals Mark, hvorfor partiet foreslog, at hele sagen skulle gå om med ny borgerhøring.

Hvad blev der stemt om?

Formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V), beklagede, at fokus var kommet på Ådals Mark, og bad om at se udviklingsplanen, som en langsigtet plan.

Derfor foreslog han, at perspektivområdet Ådals Mark blev taget ud af udviklingsplansarbejdet.

Begge forslag kom til afstemning, og med oppositionens kun seks stemmer mod flertalsgruppens 13 faldt Jørgen Larsens forslag.

Derimod stemte hele kommunalbestyrelsen for, at perspektivområdet Ådals Mark skulle tages ud af udviklingsplanen. Men der var ikke en egentlig afstemning om selve udviklingsplanen, eller en godkendelse af planens hvidbog, som dagsordenspunkt 509 havde bebudet.

Stor forvirring efter mødet

Da mødet var slut, var der stor frustration blandt de mange fremmødte borgere.

En af initiativtagerne til protesten mod byggeri på Ådals Mark, Julie Stenderup, sagde bagefter til Stevnsbladet:

– Jeg er kun blevet forvirret, ikke meget klogere. Hvad sker der nu? Er det fortsat muligt at bygge på Ådals Mark? Vores krav er tilsyneladende ikke blevet imødekommet. Nu må vi afvente de tekniske prøver, der er sat i værk, men vores arbejde fortsætter. Vi holder gryden i kog, sagde Julie Stenderup.

Truer med Ankestyrelsen

Det samme gør oppositionen, som formelt har protesteret til borgmesteren og direktionen.

Enhedslistens Sejer Folke siger til Stevnsbladet, at der kun blev stemt om et ændringsforslag, og ikke om selve udviklingsplanen.

– Man kan ikke, som kommunaldirektøren siger, stemme om noget ”implicit”, lyder det fra Sejer Folke.

Forhenværende borgmester Mogens Haugaard (N) siger ligeledes, at Nyt Stevns ikke har stemt udviklingsplanen igennem.

– Jeg håber, at vi kan klare dette i mindelighed, ellers bliver vi nødt til at klage til Ankestyrelsen, fastslår Mogens Haugaard.

Medlemmer orienteret

Kommunaldirektør Per Røner oplyser ved redaktionens afslutning, at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmerne fredag i sidste uge er blevet orienteret om „gældende juridiske forhold”.
sky

Skriv en kommentar