(Last Updated On: 23. juni 2020)

Tidligere administrerende direktør for Regionstog Henrik Nørgaard tror på, at »den sunde fornuft vil sejre«, og at det aktuelle slagsmål om Østbanens fremtid ender med nye skinner.

Tidligere administrerende direktør i Regionstog A/S Henrik Nørgaard. (Foto: Henrik Fisker)

Af: Henrik Fisker

Store Heddinge: Den radikale vælgerforening på Stevns slog to fluer med ét smæk, da den holdt generalforsamling mandag aften i sidste uge. Det skete ved at invitere en gæst med to kasketter på – og dermed havde man både aftenens dirigent på plads og en foredragsholder med et brandaktuelt emne på hjerte.

Gæsten hedder Henrik Nørgaard, der både er formand for Radikale Venstres regionsbestyrelse i Sjællands Storkreds og tidligere administrerende direktør for Regionstog – selskabet, der havde bl.a. Østbanen under sine vinger frem til fusionen i 2015, der førte til det nuværende selskab: Lokaltog A/S.

I løbet af en halv time nåede han gennem et underholdende powerpoint show at fortælle hele Østbanens historie fra anlæggelsen af Faxe Jernbane i 1864, der kørte med tipvogne fra Stubberup til Faxe Ladeplads, og hele vejen op til i dag, hvor selve banens eksistens er sat til debat i et slagsmål om BRT-busser eller nye skinner.

Skinner for svage til tog

Vi springer i denne artikel den historiske gennemgang over og går videre til den aktuelle strid, som den nu pensionerede banechef bestemt også har en mening om.

– Da vi modtog de nye Lint-tog for mere end 10 år siden, vidste vi godt, at de skinner, som var blevet lagt i årene 1981-87, var for svage til at bære de nye togstammer. Derfor måtte vi pille 24 sæder ud af hvert togsæt for at få lov til at køre med dem – og det gik ikke lige så hurtigt med at få udbygget køreplanen med halvtimedrift og timedrift aften og weekend, som vi havde ønsket. Først i august 2012 fik vi endelig den køreplan, der havde været målet efter anskaffelsen af de nye tog, sagde Henrik Nørgaard.

I 2017 – efter at Østbanen var overgået til Lokaltog A/S – kom en rapport, der anbefalede en total sporombygning på hele Østbanens strækning. Det blev aftalt, at der skulle indhentes tilbud om rådgivning på opgaven, mens Movia og Region Sjælland skulle afklare finansieringen. Målet var, at sporfornyelsen skulle være afsluttet i 2020, inden Østbanen skulle begynde at køre helt til Roskilde, forklarede banechefen i sit foredrag.

Men af forskellige grunde skete der ikke noget i sagen, og 15. december 2019 besluttede Lokaltog A/S at nedsætte hastigheden og dermed forlænge rejsetiden, reducere i antallet af afgange mellem Hårlev og Køge samt at indføre togskifte i Hårlev for rejsende til og fra Stevns.

Overraskelsesangrebet

Henrik Nørgaard deltog også i det stort anlagte borgermøde på Hårlev Kro 16. december 2019, hvor tre borgmestre fra Køge, Faxe og Stevns samt regionsrådsformand Heino Knudsen (S) gav hinanden hånd på at skaffe pengene til nye spor.

– Men så kom det store overraskelsesangreb 28. januar i år, da transportministeren smed forslaget om BRT-busser i stedet for skinner på bordet. Det har skabt nærmest tumultagtige tilstande, og jeg tror godt, at jeg tør sige, at den, der blev mest overrasket, er regionsrådsformanden, sagde banechefen.

Henrik Nørgaard understregede flere gange, at der faktisk kan siges meget godt om BRT-projektet. Det skal blot ses i den rette sammenhæng.

– Desværre har debatten om Østbanens fremtid også båret præg af, at nogle har travlt med at tale BRT som transportform ned. Det er der ingen grund til, for i de større byer kan det fungere ganske udmærket. Men en BRT-løsning i det åbne land er aldrig set før nogetsteds i verden, og derfor er ideen om at afprøve modellen på Østbanen for at høste erfaringer til brug i storbyer jo sindssyg. Vi taler om to vidt forskellige transportbehov, sagde han.

Fejl i rapporten

Banechefen brugte tid på at gennemgå flere af BRT-rapportens konklusioner, som efter hans opfattelse er fejlagtige og misvisende. Bl.a. stillede han sig tvivlende over for, om der kan spares penge på driften ved at gå fra tog til busser.

– Der er ingen fornuft i at tage udgangspunkt i påstanden om, at toget er tre gange så dyrt i drift i årlige omkostninger sammenlignet med BRT-busser. Der mangler en række faktorer i det regnestykke – herunder, at et velfungerende togværksted i Hårlev vil blive nedlagt for at bygge et nyt værksted i Holbæk til 155 millioner kroner, sagde han.

Forsigtig optimist

Alt tyder på, at afgørelsen om Østbanens fremtid står foran en snarlig afgørelse. Henrik Nørgaard er forsigtig optimist med hensyn til at få nye skinner på den 49 kilometer lange strækning.

– Jeg synes, at der er grund til at rose Region Sjællands politiske ledelse for straks efter offentliggørelsen af de to rapporter at have taget et klart standpunkt. Det store, uafklarede spørgsmål er finansieringen, og her er det klart, at der er store forventninger til, om Heino Knudsen kan lave en brugbar aftale med regeringen, så der bliver penge til at betale regningen. Med en politisk afgørelse i Regionsrådet allerede 24. juni tyder det på, at den sunde fornuft vil sejre, mente Henrik Nørgaard.

I den forbindelse understregede han, at uden den folkelige opbakning vil Østbanen næppe kunne overleve:

– Her på egnen har I virkelig gjort en konstruktiv indsats for at bevare banen. Historisk set har der altid været kræfter, der ville nedlægge banestrækninger. Men der, hvor banerne har overlevet, er de steder, hvor der både har været en vis trafik, og hvor der samtidig har været driftige folk, der vil kæmpe for deres bane, sagde Henrik Nørgaard.

Skriv en kommentar