(Last Updated On: 8. oktober 2018)

Enderslev Bylaus bestyrelse havde den 1. oktober indkaldt til medlems/beboermøde i Enderslev Forsamlingshus med emnet “Den sydlige forbindelsesvej” på baggrund af Vejdirektoratets rapport “Ny vejforbindelse til Stevns”.

På mødet deltog bestyrelsen, og i alt var 85 personer mødt frem. På mødet fik alle på nøgtern og saglig vis gennemgået Vejdirektoratets rapport, og efterfølgende var der en sober og saglig drøftelse.

Mødet blev afsluttet med en afstemning om for eller imod en sydlig forbindelsesvej. Afstemningsresultatet blev: For: 0. Imod: 70. Undlod at stemme: 15.

Mange synspunkter blev fremført undervejs i drøftelsen, og fællestræk i drøftelsen kan sammenfattes i: Vejdirektoratets rapport overbeviser ikke samlet set i tilstrækkelig grad om fordele ved en sydlig forbindelsesvej; gener og ødelæggelser ved etablering af en sådan vej står ikke i rimeligt forhold til de eventuelle fordele ved etableringen.

Endelig undres man over, at Stevns Kommunes Økonomiudvalg har behandlet sagen, inden høringsfristen for Trafikplan 2018 i Stevns Kommune er slut.

Trafikplanen omtaler på side 55 under pkt. 6.1 en ny statsvej/omfartsvej, og høringsfristen er udskudt til den 22. okt.

På vegne af mødet i Enderslev Bylau

Steen Egholm

Kærvej 13, Endeslev

4652 Hårlev

 

Skriv en kommentar