(Last Updated On: 14. maj 2020)

Brostenene foran rådhuset i Store Heddinge bliver nu udskiftet med anden belægning. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Det har været et stort ønske fra såvel Ældrerådet som Handicaprådet, at forpladsen foran rådhuset i Store Heddinge fik en ny og mere gangvenlig belægning.

Især for gangbesværede har gåturen på de toppede brosten op til såvel rådhusets som lægehusets indgang været ujævn og svær at balancere på.

Arbejdet med den nye belægning er nu godt i gang. Brostenene bliver erstattet med chaussesten på parkeringsarealet, mens der bliver lagt asfalt, der hvor bilerne kører.

Arbejdet forventes tilendebragt medio juni måned.
rmh

Skriv en kommentar