(Last Updated On: 6. april 2021)

Omsorg: Eksterne konsulenter fra Kommunernes Landsforening (KL) har gransket forholdene i Stevns’ ældreomsorg.

Og det gav anledning til selvransagelse på kommunalbestyrelsesmødet den 25. marts.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Henning Urban Dam (S), fik ros for at »holde fast« i at forbedre arbejdet med ældreomsorg, som her på Egehaven i Strøby Egede. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Skarp kritik af ledelse

Det er specielt styringen af arbejdsopgaver, som har været genstand for KL-konsulenternes undersøgelse, der fandt sted fra november 2020 til februar i år, og som bl.a. involverede 30 ledere og medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

KL’s rapport identificerer fire såkaldte ”udfordringstemaer”, som lægfolk vil kalde alvorlige problemer.

”Organisationen arbejder i høj grad løsrevet … uden en egentlig samlet fælles strategisk retning”, lyder det om ledelsen. Om serviceniveauet står f.eks. at, der ikke er ”en tydelig sammenhæng mellem de politiske bestemte kvalitetsstandarder og de konkrete visitationspakker”. Forvaltningens støtte til medarbejdergrupper på bl.a. sygepleje og plejecentre, kritiseres for ikke at understøtte ”den tværgående opgaveløsning for ældreområdet som helhed”, og visitation og opgave-og ansvarsfordeling kaldes for ”uklar”.

Udover den skarpe kritik indeholder rapporten også en række løsningsforslag.

Fortidens synder

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, fungerende viceborgmester Henning Urban Dam (S), erkendte på kommunalbestyrelsesmødet, at styringen af området har været utilstrækkelig i rigtigt mange år og i forbindelse med lederskift på topposterne i 2018 og 2019 er problemerne kulmineret.

– Som fagudvalg, og flertalsgruppen i denne valgperiode, står vi altså med et problem og en opgave, som der ikke er handlet tilstrækkeligt på i tidligere valgperioder. Men nu har vi jo ansvaret, så hvad har vi gjort ved det? spurgte han og svarede selv:

– Vi har taget opgaven på os, og sat det nødvendige politiske fokus på, at styringen bringes i orden. Vi har kort fortalt sat gang i en genopretning af styringen på området, sagde han.
Henning Urban Dam nævnte desuden, at der var blevet tilført flere ressourcer, foretaget analyser af problemer og vedtaget en ny styringsmodel.

– Derudover har vi ansat en ny centerchef i maj 2019, og en ny direktør i januar 2020. To meget kompetence folk, der i høj grad har medvirket til at sætte yderligere fokus på opgaven. Vi har også vedtaget en ny organisationsstruktur, med større ledelsesfokus på styringen og større budgetansvar længere ude i organisationen, fremhævede han.

Bred opbakning

Kommunalbestyrelsen skulle herefter tage stilling til en samlet projektplan for at følge KL’s anbefalinger, som bl.a. indebærer ansættelse af en stabschef i Center for Sundhed og Omsorg for at styrke ledelse og økonomistyring, samt en midlertidig ansættelse på to år af en udviklingskonsulent, hvilket finansieres med overskud fra budget 2020.

Alle partier, med undtagelse af Dansk Folkeparti, kunne stemme for genopretningsplanen.

Mogens Haugaard fra Nyt Stevns fandt opgaven krystalklar:

– Der er ingen tvivl om hvad opgaven er: Styring. Det koster ikke flere penge, der bruges ubrugte lønmidler, sagde han.

Det var Varly Jensen fra DF ikke enig i, at problemerne løses ved ansættelse af flere medarbejdere, og fandt, at opgaven skal løses internt i organisationen.

Ellen Knudsen fra de konservative anbefalede forslaget, da hun mente, at det var en forudsætning for at få bedre styr på ældreområdet.

Line Krogh Lay (R) pegede på, at problemerne pegede tilbage til tidligere valgperioder, og at det havde taget tid at rydde op.

– Jeg vil godt rose Henning (Urban Dam) i at holde fast. Tak til Social- og Sundhedsudvalget fordi I har taget fælles ansvar, sagde hun.

”Styr på styringen”

Henning Urban Dam mente, at det nuværende flertal, med ro i sindet, nu kunne levere opgaven videre til den næste kommunalbestyrelse, fordi der er styr på styringen.

– For god ordens skyld vil jeg blot nævne, at de penge, der er brugt på området, stort set alle sammen er brugt til værdig pleje af vores ældre medborgere. Derfor har besparelser aldrig været et tema for mig, lød det fra socialudvalgsformanden.
sky

Skriv en kommentar