(Last Updated On: 23. marts 2020)

Folkemøde om Østbanen og kollektiv trafik udsat

De største stevnske borgerforeninger har udsat vigtigt møde om Østbanens fremtid. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Kollektiv trafik: En række borgerforeninger og enkeltpersoner, som har taget initiativ til et folkemøde for at bevare Østbanen, udsætter nu et møde, som var berammet til den 1. april, indtil hele situationen om corona-virus er bedret.

Frygter flere biler

Bag initiativet står Hårlev Borger og Erhvervsforening, Hellested Borgerforening, Karise Håndværker og Borgerforening, Liv i ladepladsen, Faxe Ladeplads Borger og Erhvervsforening, Rødvig Borgerforening, Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, Strøby Borgerforening samt en række foreninger af pendlere og brugere.

De mange foreninger giver udtryk for, at der ikke er behov for en masse undersøgelser for at påvise, at det er bedre for lokalområdet at beholde Østbanen fremfor at få BRT busser.

„Erfaringen viser, at busser slet ikke kan tilbyde samme komfort og regularitet som tog. Tværtimod vil en nedgradering af Østbanen til en buslinie betyde, at endnu flere vil køre i egen bil, og dermed lægge yderligere pres på et i forvejen overbelastet vejnet”, siger de i en fælles udtalelse.

Ungeuddannelse forringes

Fællesskabet af foreninger er bekymrede for lokale arbejdspladser, og de peger bl.a. på at Østbanens værksteder i Hårlev netop nu ved at blive udvidet for at kunne servicere udvidelsen af Østbanen til Roskilde.

„Hvis banen bliver nedlagt, må disse værksteder Hårlev lukke”, frygtes det, og foreningerne er desuden bekymrede for om tilflytningen til Stevns stopper, og måske endda erstattes af tilbagegang. Der henvises til kendskab om mange, som nævner Østbanen som en væsentlig medvirkende årsag til at de har valgt at flytte netop til Stevns/Faxe området.

Foreningerne udtrykker også bekymring for de unges forringede muligheder for at komme til deres uddannelsesinstitution.

MF’ere vil deltage

Det kommende møde er for alle, som har interesse i Østbanen, hedder det i foreningernes udtalelse, og det er planen at sende særskilte invitationer til alle lokalpolitikere, regionspolitikere og medlemmer af folketingets transportudvalg.

Der er allerede tilsagn om oplæg fra to folketingspolitikere fra hver sin side af salen, nemlig Brigitte Klintskov Jerkel (Konservative) og Eva Flyvholm (Enhedslisten), som begge tidligere har været aktive i arbejdet for at bevare Tølløse Banen. Derudover er der tilsagn fra formanden for Dansk Jernbaneforbund Henrik Hørup om at komme med sit oplæg.

Foreningerne lover, at vende tilbage med en ny dato for Folkemødet, så snart det kan ske uden risiko for udbredelse af corona-smitte.
sky

Skriv en kommentar