(Last Updated On: 5. marts 2020)

Ledelsen i Stevns Kommune har sendt brev om Østbanen til Transportministeriet

Stevns: Borgmester Anette Mortensen (V) og kommunaldirektør i Stevns Kommune Per Røner fremsendte i sidste uge et brev til transportminister Benny Engelbrecht (S), hvori de udtrykker bekymring for en busløsning fremfor togdrift på Østbanen.

Brevet redegør dels for vigtigheden af en velfungerende offentlig transport for borgerne i Stevns Kommune, og det oplyses blandt andet at:

’Stevns er blandt de kommuner i Danmark med den allerhøjeste ’udpendlingsrate’ og vi ligger i top-5 i Danmark, når det gælder afstanden til vores job. Hele 63 % af vores beskæftigede pendler dagligt ud af vores kommune på arbejde. Hertil kommer, at alle vores borgere i 10. klasse, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser også pendler ud, da uddannelserne primært ligger i Køge, København og Roskilde. Her udgør Østbanen krumtappen i en logistisk mulig hverdag.’

Herefter fremsættes i brevet et ønske om medinddragelse i den planlagte undersøgelse af muligheden for at erstatte togene på Østbanen med en såkaldt BRT-løsning (Bus Rapid Transport), hvor busser kører i eget tracé:

’Stevns Kommune kan bidrage med et helt tæt og indgående kendskab både til de lokale geografiske forhold samt til vores borgeres behov. Østbanens fremtid har stor prioritet i Stevns Kommune og vi er konkret optaget af sagens alvor. Vi vil derfor meget gerne bidrage direkte til arbejdet.’, står der i brevet.

Hvad angår kommissoriets indhold og ordvalg fremhæves i brevet, at ’formuleringen om, at analysen tager udgangspunkt i, at service- og kvalitetsniveau samlet set skal være bedre eller på samme niveau som i dag.’

Tonen er for vag

Brevet var en orienteringssag på kommunalbestyrelsens møde i sidste uge, hvor Line Krogh Lay (R) ikke lagde skjul på, at hun gerne havde set en mere kritisk tone og afstandtagen til BRT-løsningen.

– Vi kunne godt have udtrykt langt større skepsis, end der bliver gjort i brevet. Vi bør være afvisende over for projektet og en undersøgelse, der er sat i værk på et meget spinkelt grundlag. Det burde fremgå af brevet, at vi ikke kan acceptere nedlæggelse af jernbanen, sagde Line Krogh Lay, der blev bakket op af Sejer Folke (EL).

Brevets tone blev dog forsvaret af Bjarne Nielsen (V) med argumentet om, at det kunne indskrænke indflydelsesmulighederne.

– En skarp retorik kan betyde, at Stevns Kommune ikke kommer med i en arbejdsgruppe men i stedet må nøjes med at følge det fra sidelinjen, forklarede han.

Der var nej tak!-krus til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Nej tak!-krus til alle

Brevet til transportministeren var ikke det eneste indlæg om Østbanen denne aften.

Forud for mødet havde kommunalbestyrelsen afholdt temamøde om transport med Movia, og selve kommunalbestyrelsesmødet blev indledt med en mindre happening.

På alle medlemmernes samt pressens pladser var en papæske indeholdende et ’Bevar Østbanen – Bennys busser – Nej tak!’-krus.

Det er Dansk Jernbaneforbund, der har fået produceret krusene, og gaven blev introduceret af Steen Nielsen (S), der satte stemningen med indledningen på første afsnit i Matador, hvor Mads Skjern ankommer til byen med toget.

– Dengang vidste man, at jernbanen bringer fremtiden, at jernbanen er lig med udvikling. Nu står vi i en situation, hvor der bliver sået tvivl om Østbanen. Men Østbanen er ikke kun et transportmiddel, men et symbol på fremtiden, sagde Steen Nielsen.

Endelig blev det vedtaget at afsætte 150.000 kroner, der skal bruges til at udarbejde en analyse af flytning af stationen i Rødvig til Vemmetoftevej. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Regionen og Movia.
rmh

Skriv en kommentar