(Last Updated On: 19. januar 2018)

Stevns: På årets første kommunalbestyrelsesmøde – og det første ordinære møde for den nyvalgte kommunalbestyrelse – var andet punkt på dagsordenen godkendelse af Beredskabskommissionens forslag til plan for ny risikobaseret dimensionering i Østsjællands Beredskab.

– På flertalsgruppens vegne vil jeg anbefale, at vi udskyder punktet og genoptager sagen på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde næste onsdag, indledte den nytiltrådte borgmester, Anette Mortensen.

Borgmesteren begrundede udskydelsen med, at der et tale om en kompleks sag, som kræver, at alle bliver klædt grundigt på inden en beslutning træffes. Derfor vil der forud for det ekstraordinære møde blive afholdt temamøde med en grundig gennemgang af sagen.

Ført bag lyset?

Der er stor usikkerhed om, hvilke konsekvenser den nye plan vil have på serviceniveauet, responstiden og bemandingen, og flere synspunkter blev præsenteret:

– Jeg synes, at det er en rigtig fornuftig plan. Den er lavet med udgangspunkt i samme responstid og bemanding, som vi har i dag, sagde tidligere borgmester og tidligere formand for beredskabskommissionen, Mogens Haugaard Nielsen, Nyt Stevns.

Hertil svarede Venstres Bjarne Nielsen:

– Det undrer mig, at du siger, at planen tager udgangspunkt i samme responstid. Det er forkert, det gør den ikke. Nogen har sovet i timen, det er ikke godt nok, sagde han.

– Samtlige otte borgmestre har stillet krav om, at der i den nye plan ikke må ændres i serviceniveauet og responstiden. Hvis det ikke er tilfældet, så er vi alle blevet ført bag lyset, svarede Mogens Haugaard Nielsen.

Efter lidt yderligere debat, gik politikerne videre til næste punkt på dagsordenen »Trafikplan for Stevns kommune«.

Sagen om »Østsjællands Beredskab, Risikobaseret Dimensionering« vil blive genoptaget på det ekstraordinære møde, som afholdes onsdag den 24. januar kl. 17.30.
rmh

 

Skriv en kommentar