(Last Updated On: 23. marts 2018)

Alle holder kortene tæt til kroppen, og KL oplyser at man først kan forlade en beredskabsaftale i 2021

Forhandlingerne om spareplan i Østsjællands Beredskab er gået i hårdknude efter Køge har meldt sig ud af samarbejdet. Flere andre kommuner overvejer det samme, men ifølge KL er der to års opsigelse.

Store Heddinge: Et flertal i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune besluttede 21.3., at fastholde et forbehold for en ny risikobaseret dimensioneringsplan, som indebærer en besparelse på fem millioner kr., der betyder, at Stevns Kommune kan bevare to stationer, men uden nok mandskab i Hårlev.

Status quo koster ekstra

Kort før påske besluttede Køge Kommune at melde sig ud af samarbejdet i Østsjællands Beredskab (ØSB), og det efterlader Stevns over for valget, at følge Køge eller forblive i ØSB, der som minimum indebærer en ekstra udgift på cirka én mio. kr. for at bevare det hidtidige serviceniveau.

Desuden oplyser Beredskabet, at en forlængelse af eksisterende kontrakter vil medføre en merudgift for ØSB.

– Om merudgiften finansieres indenfor ØSB’s budget, via en tillægsbevilling eller fordeles mellem interessentkommunerne i regnskabet er op til beredskabskommissionen og interessentkommunerne at beslutte, forklarer Beredskabets vicedirektør Jesper Lyster.

Mødeappel afvist

Stevns Kommune har bedt ØSB om et afklarende møde, men henvises til næste ordinære møde den 16. april.

– Når antallet af samarbejdende kommuner ændrer sig, kommer det til at betyde noget for den økonomi, Beredskabet har til rådighed og dermed for den service, Beredskabet kan tilbyde i form af f.eks. responstider i den risikobaserede dimensionering, udtaler borgmester Anette Mortensen og tilføjer:

– Vi gik med i Beredskabet for at deltage i et forpligtende og effektivt samarbejde omkring beredskabsopgaven. Køges udmelding af beredskabet har skabt en ny situation, og derfor ser vi nu frem til, hvordan vi i fællesskab løser beredskabsopgaven i Stevns Kommune, så vi fortsat kan sikre den tryghed i form af hurtig respons, borgerne med rette kan forvente, hvis der skulle blive brug for det.

Færre og billigere

I 2015 indgik Kommunernes Landsforening (KL) en aftale med regeringen om at sigte mod etablering af 20 beredskabsenheder.

Det er en målsætning om at lande på 20 enheder, udtaler formanden KL’s Miljø- og Forsyningsudvalget Jacob Bjerregaard:

– Resultatet blev, at der lige nu er 19 fælleskommunale redningsberedskaber, og fire kommuner, der har deres eget beredskab og et fælles ø-beredskab på Bornholm. Altså i alt 24 enheder. Samtidig blev der også aftalt besparelser i både stat og kommune. Kommunerne har leveret både på, at der er langt færre beredskaber og på effektiviseringsmålene.

To års opsigelsesfrist

Der tales således om “at sigte” og have en “målsætning” om færre enheder, men der er stadig fire kommuner med eget beredskab.

Køge Kommune har tilsyneladende vendt ØSB ryggen, men hertil siger udvalgsformanden i KL:

– Det fremgår af vedtægterne for Østsjællands Beredskab, at der kan ske udtræden af fællesskabet med to års varsel til en 1. januar. Kommunerne kan altså vælge nye samarbejdskonstellationer, lyder det fra Jacob Bjerregaard. Hvis Stevns beslutter dette skal kommunen forblive i ØSB indtil 2021.

Venter på Stevns

På kommunalbestyrelsesmødet spurgte en borger om det var kommunen eller ØSB, der ikke havde styr på egne budgetter, siden ingen ved hvad den nye situation vil koste Stevns.

Svaret fra politikerne lød, at det havde man bedt ØSB om uden resultat.

Beredskabets vicedirektør Jesper Lyster oplyser til Stevnsbladet, at der er indhentet tilbud fra Falck på det mandskab og de lokationer, der er fremsat i den nye model.

– Hvis en interessentkommune eller beredskabskommissionen beslutter at tilkøbe mere mandskab eller flere lokationer, vil vi indhente tilbud på dette fra Falck, siger han og slutter:

– Falck kan dog ikke beregne et tilbud på disse ekstraydelser før det konkret er meddelt fra interessentkommuner eller beredskabskommission hvad man evt. ønsker at tilkøbe.

sky

 

Skriv en kommentar