(Last Updated On: 10. august 2021)

DF-Stevns ønsker en kommune, hvor vi lytter til borgerne, og det gælder også vores pensionister. I den forbindelse besøgte vi for noget tid siden Strøbyhjemmet, som har haft en stormfuld tilværelse de seneste år.

Først skal det understreges, at bevarelsen af Strøbyhjemmet er et spørgsmål om politisk prioritering, ligesom så mange andre ting. Hvis flertalsgruppen hellere vil bruge penge på prestigeprojekter som eksempelvis en bæredygtig landsby, som ingen kender udgifterne til, så er det et politisk valg, ligesom at det er et valg, at der sidder konsulenter på Verdensarv Stevns og koordinerer indsatsen i forhold til Stevns Klint. Det sidste bruger kommunen et millionbeløb på. Behøver man det, hvis I spørger os? Nej, man behøver ihvertfald ikke at bruge det fulde beløb.

Naturligvis er der nogle der spørger ind til hvad det ville koste i årene frem at bevare Strøbyhjemmet. Det er et rimeligt spørgsmål, men hvis man skal give et præcist svar, så kræver det også at vi bl.a. får klarlagt hvad det nye sted kommer til at koste fremadrettet, hvilket er svært, når kommunens budgetter hele tiden skrider, at vi får klarhed over hvad kommunen bruger på at føre retssager mod den ene beboer som kommunen ikke kan smide ud, men hvor kommunen har lagt sag an mod en handikappet kvinde.

Det har tidligere været fremme at kommunen mister omkring 500.000 kroner om året i tabt husleje, fordi lejlighederne på Strøbyhjemmet står tomme. Så i stedet for at bruge penge på at føre retssager, bruge penge på prestigeprojekter osv., så burde kommunen da hellere bruge kræfterne på at bevare Strøbyhjemmet. Vi har derfor valgt at henvise til et par finansieringskilder, som fremadrettet vil kunne bruges.

Vi er opmærksomme på, at der naturligvis også skal bruges nogle midler på at vedligeholde bygningen, og der vil også skulle foretages reparationer. Dette gælder dog alle bygninger.

Vi håber, at vi med dette indlæg har bidraget til at nuancere debatten om Strøbyhjemmet.

Rehne Høst Altenburg og Martin Henriksen,
Begge kandidater til kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti

Skriv en kommentar