(Last Updated On: 29. oktober 2018)

Anette Mortensen, borgmester i Stevns Kommune, kan nu glæde sig over, at planerne om et besøgscenter i Boesdal Kalkbrud er kommet et stort skridt nærmere. (Foto: Stevns Kommune)

Boesdal: Støtten fra de tre fonde på ialt 80 millioner kroner dækker opførelse af en ny bygning på 1.600 kvadratmeter i Boesdal Kalkbrud og dækker også etablering af en udstilling om verdensarven, som bliver omkring 600 kvadratmeter.

Ud over udstillingen skal bygningen rumme en foyer, toiletter, butik, café og lokale til skoletjeneste.

Adgangsforhold

Under byggeprocessen vil der være åbent for offentligheden, som det hele tiden har været, og trampestien er også tilgængelig, mens selve byggepladsen vil være lukket af hensyn til sikkerheden.

Når besøgscenteret er en realitet, skal der betales entre til selve besøgscenteret, mens der fortsat vil være fri og gratis adgang til Boesdal Kalkbrud, havet og Stevns Klint Trampesti.

Pyramiden, kalkladen og ovnene bliver alt sammen stående som en del af den samlede oplevelse af området, men kan indgå i formidlingen af området, verdensarven og kalkbruddets historie. Det vil dog forudsætte yderligere fondsmidler.

Tilkørsel og parkering

Stevns Kommune har afsat 10 millioner kroner til projektet som bl.a. skal bruges til kloakering og en ny parkeringsplads, som kan rumme 200 biler og busser. Det er planen, at parkeringspladsen skal ligge oven for kalkbruddet.

Der er ikke planer om at opføre nye veje, og adgang til besøgscenter bliver fortsat ad Boesdalsvej og Korsnæbsvej.

Fredning

Der er en fredningssag i proces omkring Stevns Klint, og der er også rejst fredningsforslag af pyramiden og det omkringliggende område.

Stevns Kommune oplyser, at fredningen af Stevns Klint ikke indeholder begrænsninger i forhold til opførelsen af et besøgscenter. Ej heller, at det bygningsfredningsforslag, der netop er rejst, giver anledning til ændringer, idet lokalplanen for området i forvejen har udnævnt de eksisterende bygninger i kalkbruddet som bevaringsværdige.
rmh

Skriv en kommentar