(Last Updated On: 25. februar 2020)

Preben Hansen i Solgårdsparken, da Hjerteforeningen Stevns’ Motionsklub i 2017 indviede en ny hjertesti. (Arkivfoto: Nikolaj Andersen)

Foreningsliv: Hjerteforeningen Stevns Motionsklub har netop afviklet den årlige generalforsamling, og det var med formandens ord, desværre med et beskedent fremmøde, hvorfor det ikke blev muligt at få valgt det fornødne antal medlemmer til bestyrelsen.

Nytårsmarch i en tynd tråd

I 2019 har Hjerteforeningen Stevns Motionsklub kørt på smertegrænsen, og det vil også være tilfældet i 2020, lød det i Preben Hansens formandsberetning.

– Der bliver fortsat hverken plads til forfald eller sygdom fra bestyrelsesmedlemmernes side i forbindelse med gåturene i Gjorslev Bøgeskov, men vi lover, at der bliver en nytårsmarch/gåtur igen 1. januar 2021. Så må vi se, om det bliver den sidste, sagde han og tilføjede endnu en bitterpille:

– Får vi ikke tilsagn om yderligere hjælp, bliver vi nødt til at standse vort virke.

Mange bakker op

Der har nu ellers været fin opbakning til Motionsklubbens arrangementer.

Kerneområderne i 2019 har været to motionsbingoer i Bøgeskoven, som havde over 200 deltagere, og den 38. nytårsmarch samlede over 630 motionsivrige deltagere.

Der er planlagt forårsbingoer søndag den 26. april og efterårsbingo søndag den 6. september.

Men Motionsklubbens problem er, at der nu kun er fem bestyrelsesmedlemmer til at afholde sådanne arrangementer.

Vaskerifonden samt Dagli´Brugsen i Rødvig støtter arbejdet, og det gør, at hjertestien i Strøby Egede, samt hjertestien, motionsstien samt fitnessredskaberne i Gjorslev Bøgeskov fortsat blive tilset og passet.

Efterlyser mere hjælp

Men Motionsklubbens problem er, at der nu kun er fire bestyrelsesmedlemmer til at afholde sådanne arrangementer.

Kasserer Leif Olsen, Store Heddinge, havde valgt at stoppe, mens der var genvalg til Niels Hove, Boestofte, Anni Rasmussen, Rødvig, Jørgen Hansen, Store Heddinge, og Preben Hansen, Hårlev, var ikke på valg.

Efter generalforsamlingen bestod bestyrelsen således kun af fire personers, som ifølge Preben Hansen er for lille et antal til at fortsætte de velkendte aktiviteter.

Generalforsamlingen bemyndigede dog bestyrelsen til om muligt at komplementere sig.

– Vi hører fortsat meget gerne fra personer, som har tid og lyst til at give en hjælpende hånd, lyder appellen fra Preben Hansen.
sky

Skriv en kommentar