(Last Updated On: 29. september 2020)

Ældresagen holdt generalforsamling

Stevns: Formanden Dorete Olsen holdt sin beretning i ro og mag, og de 37 fremmødte vedtog den i enighed.

Og så rettede forsamlingen blikket mod fremtidens aktiviteter.

Slemt at blive ældre?

Flere planlagte arrangementer er desværre corona-aflyste fremgik det på generalforsamlingen, men Mona Olsgaard kunne dog oplyse, at møderækken om slægtsforskning starter fredag den 2. oktober, og at Covid19 regler overholdes.

Det samme gælder for aktiviteterne med bl.a. gåvenner samt til Petanque, men der mangler flere frivillige.

Og det med at engagere sig i frivilligt arbejde skulle forbedre livsglæden. Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015 viser nemlig, at lykken lever blandt de 50-89-årige, og den bliver ikke

mindre med alderen. På en skala fra 0 til 10, hvor 10 er topkarakteren, giver de 60-89-årige livet 8,4. Det tilsvarende tal for de 50-59-årige er 8.

Fremtidsstudiet viser også, at størstedelen nemlig hele 90 procent mener, at livet er fuldt af muligheder, lød det på gene4ralforsamlingen.

Aktivitet og overskud

Hvis livsglæden vokser med alderen, så var det, det samme med foreningens regnskab, fremgik det af kasserer Hans Christian Rasmussens beretning.

Årets resultat lød på et overskud på 7.591 kr. og et indestående på små 100.000 kr.

Så således velkonslideret kunne man gå over til valg af bestyrelsen, som efter mange gode aktiviteter og solidt regnskab, naturligvis bød på genvalg over hele linjen.

Det betød at bestyrelsen frem til næste generalforsamling består af Dorete Olsen, Lilly Meisner Pedersen, Hans Christian Rasmussen og Edel Pedersen, og Ellen Olsen, og med Morten F. Jensen som suppleanter til lokalbestyrelsen af Ældresagen på Stevns.
sky

Skriv en kommentar