(Last Updated On: 1. februar 2021)

Fælles udtalelse fra

Enhedslisten i Stevns, Køge, Faxe samt Region Sjælland:

Der skal findes en politisk løsning nu, hvis ikke trafikken på Østbanen skal risikere at blive indstilletaf sikkerhedsmæssige årsager, fordi den nødvendige sporfornyelse ikke er gennemført.
Forundersøgelserne er næsten afsluttet og hvis spormoderniseringsprojektet skal videreføres uden afbrydelser, skal der findes en løsning, senest april 2021. Sker det ikke, vil udbud gå i stå og arbejdet kan ikke afsluttes i 2022.
I Enhedslisten er vi ikke alene om at kæmpe for at bevare Østbanen mellem Faxe Ladeplads/Rødvig til Køge og Roskilde. Flere Borger og Erhversforeninger fra Faxe og Stevns og et enigt Regionsråd Sjælland har forsøgt at råbe politikerne i Folketinget op om at renovering af skinner på Østbanen blev taget med i finanslovsforhandlingerne, enkelte partier har stillet spørgsmål til ministeren og alle svar er henvist til at det er Regionsråd Sjællands ansvar.
Nu kæmper vi i Enhedslisten sammen med andre partier for at renovering af Østbanens skinner kommer med i forhandlingerne om infrastrukturen og håber at vi kan overbevise transportminister Benny Engelbrecht.
Det er vigtigt at der er et bindende tilsagn om økonomi bag ønsket om at bevare Lokalbanen Østbanen og det kan ikke vente. Lokalbanen Østbanen er vigtig i rigtig mange menneskers liv og for mange også en forudsætning for bosætning, arbejde og uddannelse i lokalområderne.
Den er et grønt og bæredygtigt alternativ til bilen og er med til at forhindre anskaffelse af bil nr. 2 i en husstand. Den er vigtig for at de unge kan komme til uddannelsessteder og til byerne og for at have et aktivt ungdomsliv. Den er vigtig for pendlere til og fra arbejde og borgere der skal til sygehusene i Køge og Roskilde. Den er vigtig for at erhvervslivet kan udvikles og tiltrække den nødvendige arbejdskraft.
Lokalbanen Østbanen er med til at skabe et attraktivt liv i vores lokalområder og er med til at flere har lyst til at bosætte sig.

Sejer Folke og Jan Jespersen,
Enhedslistens medlemmer af
kommunalbestyrelsen på Stevns
samt Enhedslistens medlemmer af byråd og kommunal-
bestyrelser i Faxe og samt
repræsentanter for Enhedslisten i Region Sjælland plus
medlemmer af Folketinget

Skriv en kommentar