(Last Updated On: 31. oktober 2021)
Biernes spidskandidat Jørgen Larsen. I baggrunden kan anes bivenlig tiltag. (Foto: Klaus Slavensky)

 

 

Valgkamp: Stevns har fået en officielt udnævnt bivenlig politiker.

Det er Jørgen Larsen fra Nyt Stevns, som har takket ja til Dansk Biavlerforenings kampagne for at få den bivenlige kommunalpolitik ind i den verserende valgkamp.

– Jeg blev opfordret og godkendt, så derfor bærer jeg nu det officielle badge, fortæller Jørgen Larsen, som på sidste kommunalbestyrelsesmøde uddelte biavlerforeningens flyver om bivenlig kommunalpolitik, som opfordrer til samarbejde om at begrænse pesticider på kommunale arealer, og lave trafikplaner, der tager hensyn til plantearter og vejrabatter.

– Jeg sidder jo i et udvalg, hvor vi har gennemført mange bi- og insektvenlige tiltag for at fremme biodiversiteten, oplyser Jørgen Larsen, som i øvrigt er i gang med at finde bivenlige politikerkolleger i Køge og Faxe, for naturen og dens dyr kender ikke til kommunegrænser, som han siger.
sky

Skriv en kommentar