(Last Updated On: 5. oktober 2021)
Se billederne fra det igangværende byggeri af Stevns Klint Besøgscenter (Fotos: Kristian Buchmann).
Fakta om besøgscenteret:
 • Stevns Klint blev af Unesco udnævnt til verdensarv 23. juni 2014.
 • I april 2015 besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen at opføre et besøgscenter i Boesdal Kalkbrud.
 • Stevns Kommune fik i november 2015 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre et besøgscenter.
 • Fonden Stevns Klint Besøgscenter blev herefter stiftet med henblik at rejse kapital til opførelse af et besøgscenter for verdensarven.
 • I oktober 2018 gav A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond tilsammen 80 millioner kroner til byggeriet.
 • Stevns Kommune har derudover afsat 10 millioner kroner til klargøring af udenomsarealet.
 • Praxis Arkitekter vandt i juli 2019 arkitektkonkurrencen.
 • Senere i 2019 blev Tinker Imagineers valgt som det bureau, der skal designe og lave udstillingen.
 • C.C. Brun Entreprise vandt i 2020 udbuddet om at opføre besøgscenter.
 • Den 19. april 2021 blev første spadestik taget.
 • Besøgscentret ventes åbnet for offentligheden i 2022.

Skriv en kommentar