(Last Updated On: 2. november 2021)
Man kan undre sig over, om de folkevalgte, vi stemte på til kommunevalget sidste gang, er klar over, at vi bor på landet.
Nu er Valløby godt nok ikke det sted i kommunen, der får den største opmærksomhed fra politikerne. Nu har vi så sommeren igennem set kommunen udlægge arealer med biodiversitet. Det er da helt fint, at man som politikker har den mening, jeg mener at det kammer helt over for jer.
Når man ser på boldbanen på Sognevej som kommunen har lejet, så borgerne i Valløby har et sted, hvor der kunne spilles bold, så har man gu hjælpe mig udlagt en tredjedel af banen med biodiversitet? Så når man spiller bold, forsvinder bolden i meterhøjt græs. Det er højst mærkværdigt, når man tænker på, at der er grøftekanter og marker i hele Ådalen og skoven lige rundt omkring os. Hvad foregår der hos jer, når I planlægger?
Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad der skete, hvis man gjorde tilsvarende på banerne hos AIK65 – Store Heddinge boldklub – Endeslev boldklub eller boldklubben i Hårlev
Når det kommer til biodiversitet i Valløby, kan man jo bare gå en tur igennem byen: der ligger tomme byggegrunde, hvor biodiversiteten helt har dækket fortovet (uden at kommunen gør noget) og ellers gror det grønt op gennem asfalten langs kantsten gennem hele byen.
Må der ved det kommende valg blive stemt folk ind i kommunalbestyrelsen, der også vil gøre lidt for beboerne i Valløby, der er trods alt 750 beboere, der også stemmer til valget.
Jørgen Møller Jensen
Sognevej
Valløby

Skriv en kommentar