(Last Updated On: 30. september 2019)

Fra venstre ses Lotte, Jens, Ditte og Fere. Deres to kolleger, Dorthe og Gitte, var ikke på arbejde, den dag fotografen kiggede forbi Birkehuset. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: På Overdrevsvej i Store Heddinge ligger Birkehuset, som rummer Stevns Kommunes botilbud for fem udviklingshæmmede borgere, der alle har varigt nedsat psykisk funktionsevne, for eksempel Downs syndrom.

I Birkehuset, der har eksisteret i 20 år, lever de fem beboere i et bofællesskab med egen lejlighed samt fælles lokaler, fælles madlavning og fælles aktiviteter.

Beboerne er alle i beskyttet beskæftigelse uden for huset, og derudover har de behov for hjælp til alt det praktiske i hverdagen såsom indkøb og tøjvask.

Tilknyttet huset er seks social- og sundhedsfagligt uddannet ansatte, som giver beboerne den omsorg, støtte og hjælp, de hver især har brug for i deres hverdag.

– Folk i nærområdet kender jo vores beboere godt, og vi bliver altid mødt af venlige naboer, der gerne træder til, hvis der er brug for lidt hjælp. Det er rigtig rart at opleve, fortæller socialpædagog Lotte Olsen, som er ansat i Birkehuset.

10.000 kr. fra pulje

De seks socialpædagoger i Birkehuset har også fået noget andet at glæde sig over. For nylig fik de den gode besked, at de er blevet tildelt 10.000 kr. til efteruddannelse fra Socialpædagogernes Initiativpulje.

– Ligesom resten af befolkningen, så bliver vores målgruppe også ældre. Samtidig har udviklingshæmmede en markant øget risiko for at udvikle demens og Alzheimer. Men som fagpersonale oplever vi, at viden omkring demens og udviklingshæmning er meget begrænset. Der er ikke prestige i at forske indenfor området, og målgruppen råber jo ikke selv højt, forklarer én anden af husets ansatte, socialpædagog Jens Henrik Larsen.

– Det kræver at vi som personale er klædt bedre på og rustet, til at kunne hjælpe og støtte vores borgere bedst mulig, hvis de ender med at få demens, derfor søgte vi puljen. Derfor søgte vi puljen i Birkehuset, forklarer Lotte Olsen.

Inspirerende foredrag

Og pengene er allerede brugt, for torsdag aften i sidste uge kom læge og ph.d. Lise Cronberg Salem til Hårlevhallen og gav et oplæg om demens og Downs syndrom.

Lise Cronberg Salem er en af de få, som har forsket i området omkring demens og udviklingshæmning. Hun gav et fire timer langt indlæg for omkring 40 deltagere, alle medlemmer af Socialpædagogernes Landsforening, heriblandt de seks ansatte i Birkehuset.

– Det var et meget inspirerende oplæg om demens og udviklingshæmning, hvor Lise fik gjort alle opmærksom på symptomer ved demens hos udviklingshæmmede, samt hvilke redskaber og udredningsskemaer, vi som fagfolk kan bruge. Trods tidspunktet fra kl. 17.15 til 21.15 lykkedes det Lise at holde gejsten op hos alle, og hun gav et helt igennem storslået oplæg, på en meget faglig og kompetent måde. Vi var i de bedste hænder med hendes baggrund og viden, beretter Lotte Olsen.
rmh

Skriv en kommentar