(Last Updated On: 7. maj 2014)

Af Bjarne Nielsen
Tryggevældevej

Foranlediget af læserbrev i Stevnsbladet den 12. april omhandlende statsvej, ser jeg mig nødt til at korrigere Palle Maags postulat om undertegnede ”nøjes med” at kvittere for modtagelse af mailen.
Faktum er, at jeg svarer Palle Maag den 23. marts 2014, kl. 10:40 som følger:

Kære Palle Maag.
Tak for din mail, sendt på vegne af beboere på Damvej, med ønske om et møde med Økonomiudvalget vedrørende vejføring på en eventuelt kommende statsvej.
Jeg må medgive dig, at det er et emne, som giver anledning til mange spekulationer og panderynken – personligt havde jeg gerne set en linjeføring betydeligt længere nordpå, derfor har jeg ønsket en partipolitisk drøftelse, før et eventuelt møde i Transportudvalget.
Venstre Stevns afholder gruppemøde i morgen aften, hvor jeg vil fremlægge dine synspunkter og forslag for Borgmesteren, som er formand for Økonomiudvalget, herefter vil jeg vende tilbage med svar til dig J.

Ovennævnte var indholdet af den mail, jeg fremsendte til Palle Maag og underskrevet Bjarne Nielsen, Kommunalbestyrelsesmedlem & Gruppeformand.

Tilføjelse til ovennævnte: På Venstres gruppemøde 24/3 enedes vi om at Mogens Haugaard, i sin egenskab for Formand for Økonomiudvalget vil sende Palle Maag et svar, dette er sket og giver udtryk for den borgerinddragelse, Palle Maag efterlyser og som jeg personligt også gerne vil love borgerne på Stevns.

Skriv en kommentar