(Last Updated On: 1. september 2016)

Det lokale liv på Stevns er fyldt med kultur, og de små landsbyer blomstrer med fællesskab. Koncerter, fastelavnsfester og fællesspisning er blot nogle af de arrangementer, som sognene i området er med til at skabe liv om. Og nu kan du snart være med til at sætte dagsordenen, for menighedsrådsvalget står for døren.

03msb rmhMenighedsrådsvalg 2016Fra venstre ses menighedsrådsmedlem Keld Köcher, provstisekretær Agneta Noregren, provst Erhard Westenberg og menighedsrådsmedlem Ebbe Jørgensen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

STEVNS: For fire år siden satte de nuværende menighedsrådsmedlemmer sig omkring bordet og lagde en plan for den kommende tid i sognene rundt om på Stevns. Fire år med ønsker til nye tiltag og idéer til arrangementer, forslag til salmer i kirken og styring af kirkens økonomi. En stor oplevelse rigere er de nu på valg, og det giver dig mulighed for at sætte dit præg på de næste fire år i menighedsrådet i dit sogn.

– Menighedsrådsarbejdet er både utroligt spændende og morsomt. For eksempel, når vi hjælper præsten med kirkens arrangementer. Det kan være til fastelavn, en jazz-gudstjeneste eller en koncert i kirken, siger Ebbe Jørgensen, formand for menighedsrådet i Endeslev Sogn, og fortsætter:

– Til vores seneste musikaften i Himlingøje forsamlingshus dukkede Sys Bjerre op, og hun fik os til at synge helt nye sange, som vi ikke kendte i forvejen. Det var en rigtig sjov oplevelse.

– For nylig havde vi efter søndagsgudstjenesten arrangeret sommermøde i Lille Heddinge Sognehus med fællesspisning, fællessang og musik. Omkring 60 mødte op, både unge og gamle, og vi havde en rigtig hyggelig dag, supplerer Keld Köcher, menighedsrådsmedlem i Lille Heddinge og Højerup Sognes menighedsråd.

8. november 2016 går det løs med valg til menighedsrådene. Men allerede 13. september kan du deltage i et orienteringsmøde og få større indblik i det frivillige arbejde i menighedsrådet.

– Vi kan kun opfordre alle til at møde op til orienteringsmødet – og tag gerne naboen med. Det er ganske uforpligtende at deltage, og her kan du blive klogere på, hvad det indebærer at være medlem af et menighedsråd og få svar på dine spørgsmål, siger Agneta Noregren, provstisekretær i Tryggevælde Provsti.

Få styrket dine faglige kompetencer
Når du er medlem af et menighedsråd på Stevns nyder du godt af fællesskab og sjove aktiviteter. Men du har samtidig rig mulighed for at få styrket dine faglige kompetencer med mange forskellige opgaver som økonomi, drift, personaleansvar, udviklingsopgaver og planlægning – og så er du med til at gennemføre de forskellige aktiviteter, I planlægger i løbet af perioden.

Som medlem af menighedsrådet er du med til at administrere kirkens ejendomme, styre sognets økonomi og har ansvaret for kirkens personale med undtagelse af præsten.

I forbindelse med valget til menighedsrådet bliver du enten valgt som menigt medlem af menighedsrådet eller valgt til posterne som formand, næstformand, kasserer, kirkeværge eller kontaktperson. Du har også mulighed for at sidde med i de forskellige udvalg.

Dit menighedsråd består af mindst fem valgte medlemmer samt sognets præster. Tilsammen bestemmer I, hvad jeres kirke skal.

– Som medlem af menighedsrådet får du indflydelse på folkekirkens udvikling. Du er med til at bestemme, hvilke salmer der skal synges i kirken – om det skal være de gamle eller mere moderne, og hvilke aktiviteter der skal være i kirken, for eksempel pilgrimsvandring, minikonfirmander eller etablering af sorggrupper, siger Erhard Westenberg, og han fortsætter:

– Et spændende arbejdsområde er også udviklingen af vores kirkegårde. I Danmark oplever vi et ændret begravelsesmønster, og det betyder, at vi skal se på, om indretningen af kirken skal ændres.

Du kan også vælges
For at stille op til menighedsrådsvalget skal du blot være over 18 år og medlem af Folkekirken, men det er ikke et krav, at du er fast kirkegænger.

– Det kræver ingen særlige forudsætninger at blive menighedsrådsmedlem. Det er for ganske almindelige borgere, der gerne vil yde en hjælp for deres sogn, siger provst Erhard Westenberg.

– Som nyvalgt bliver du inviteret på relevante kurser i for eksempel økonomi, så du bliver ordentligt klædt på til de opgaver, du møder undervejs, supplerer provstisekretær Agneta Noregren.

Dit menighedsråd mødes 4 til 12 gange om året, og derudover deltager du i dine valgte udvalgsmøder. Som frivillig i menighedsrådet arbejder du for dit sogn og uden aflønning.

– Som medlem af et menighedsråd engagerer du dig i det lokale liv, i kulturværdien og i bygningsvedligeholdelse – og så er du med til at skabe fællesskaber i de små landsbyer, fortæller provst Erhard Westenberg.

Vil du gerne yde en indsats som frivillig, men har ikke mod på en plads i menighedsrådet, kan du i stedet deltage i en af sognets aktivitetsgrupper.

Du kan læse mere om menighedsrådsvalget på menighedsraadsvalg2016.dk, og du er også meget velkommen til at kontakte provstisekretær Agneta Noregren på telefon 20371237 eller e-mail: tryggevaelde.provsti@km.dk.

 

Skriv en kommentar