(Last Updated On: 28. februar 2014)

Frafaldstruede folkeskoleelever på Hotherskolen og Strøbyskolen kan snart få hjælp fra lokale erhvervsguider, der skal hjælpe de unge til at strukturere deres hverdag og fremtidsplaner
Erhvervsguide
Fra venstre ses Johnny Larsen – skoleleder på Hotherskolen, Anne Vibe Andreasen – UU Vejleder på Strøby- og Hotherskolen, Peer Svendsen – seniorkonsulent hos ”Erhvervsguiderne” samt Thomas Duelund Gravsen – skoleleder på Strøby Skolen. (Foto: Rikke Michael Hansen).

STEVNS: Alt for mange unge gennemfører ikke folkeskolens afgangseksamen og en ungdomsuddannelse. Mentorordningen ”Erhvervsguiderne” – der er et lokalt forankret partnerskabsprojekt mellem skole, virksomhed og frivillige erhvervsfolk – kobler lokale erhvervsaktive med unge fra 6. til 10. klasse i et mentorforløb, som både kan styrke den unge og spare samfundet for store udgifter.
Gennem mentorforløbet, der minimum varer et år, fungerer erhvervsaktive voksne fra lokalområdet som frivillige mentorer, der giver de demotiverede og frafaldstruede unge en hjælpende hånd til at klare skolen bedre, få mere struktur i tilværelsen og fokus på fremtiden.     Målet er at få de unge tilbage på sporet.
Thomas Duelund Gravsen, skoleleder for Strøbyskolen, fremhæver tre fordele ved ordningen:
”Dels er det er en rigtig god idé, at nogle følger de unge over i ungdomsuddannelsen. Ligeså vigtigt er det at få motiveret og engageret de unge. Endelig skulle det gerne betyde, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse”.
Sammen med kollegaen fra Hotherskolen Johnny Larsen har han netop indledt et samarbejde med ”Erhvervsguiderne”, og begge skoleledere ser frem til opstarten af den nye mentorordning på deres respektive skoler.

Erhvervsguider
søges på Stevns
Mentorordningen starter i første omgang ud på Hotherskolen, og senere på året følger Strøbyskolen stille og roligt efter.
”Jeg forventer, at vi inden Påske har mellem fire og seks elever fra Hotherskolen knyttet til en mentor”, oplyser Johnny Larsen.
Indtil videre har fem interesserede stevnsboere meldt sig, men der er brug for flere lokale mentorer.     For at blive erhvervsguide skal man være fyldt 25 år, man skal have – eller have haft – tilknytning til arbejdsmarkedet og endelig skal man have en ren børneattest.
Arbejdet som erhvervsguide er frivilligt og dermed ulønnet, et forhold der ifølge Peer Svendsen, som er seniorprojektkonsulent hos Erhvervsguiderne, er positivt set med de unges øjne. For som han forklarer, så bliver det mere troværdigt for de unge, når en voksen vil bruge tid på dem uden at få noget for det.

Fokus på det lokale og konkrete
Erhvervsguiden og den unge sættes sammen i par og mødes regelmæssigt. Omdrejningspunktet kan være alt fra almindelig snak om skolen og fremtiden til besøg på erhvervsguidens arbejdsplads eller andre lokale virksomheder. Det afgørende er, at den unge kan spejle sig i en voksen, som er lokalt forankret og har gode råd om fremtid og arbejdsliv.
”Nogle unge er skoletrætte og har mistet motivationen. Erhvervsguiderne introducerer eleverne for en verden, hvor de oplever sammenhængen mellem at gå i skole, tage en uddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet. De kan give dem inspiration, støtte og fungerer ofte som rollemodeller”, siger Peer Svendsen.
Ønsker man at høre mere om mulighederne for at blive erhvervsguide, kan Peer Svendsen kontaktes på telefon 25754343 eller e-mail ps@cfsa.eu.
rmh

Skriv en kommentar