(Last Updated On: 18. maj 2018)

Helmer Nielsen med kommuneatlasset, som rummer mange oplysninger om Stevns’ kulturhistorie. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Stevns Boghandel har overtaget restoplaget af »Stevns Kommuneatlas, Byer og bygninger 2002«, som på godt 50 store sider kommer godt omkring byerne, landsbyerne og bygningerne på den sydlige del af den stevnske halvø.

– Et kommuneatlas er et dokument, der bygger på indsamling af rigtig mange data om de enkelte kommuners bevaringsværdier i byer og bygninger, og om det særegne ved kommunens landskaber og deres opståen, fortæller boghandler Helmer Nielsen.

Landskab og byudvikling

Bogen indledes med en beskrivelse af landskabet og dets tilblivelse. Det fortælles, at Stevns er en af Danmarks største moræneflader med 14 kilometer kystklint – med højeste punkt på 41 meter, som ligger ved Stevns Fyr og at rige gravfund ved Himlingøje tyder på et centrum for et kongerige på Sjælland.

Rødvig og Klippinge er begge omtalt i forbindelse med kapitlet om vej- og jernbanenettet – med Hårlev som jernbaneknudepunkt.

I billedteksten til et foto af Rødvig Station står: »Rødvig blev jernbanens endestation. Den velbevarede stationsbygning bør der værnes om«.

En mindre købstad

Dernæst følger ti sider om Store Heddinges næsten 800 år lange historie og byens arkitektoniske kvaliteter.

Op- og nedgangstider, handelslivet, kongsgården Erikstrup og flytningen af torvehandlen til Nytorv i 1830 bliver beskrevet.

Steder som Sankt Katharina kirke og kirketorvet er også beskrevet og udvalgte gader omtales heriblandt Munkegade, Bjælkerupvej og Vestergade.

Haveforeningen Præstevænget har også fået sit eget afsnit, hvori man blandt andet kan læse: »Hver for sig er de små malede træskure ikke noget særligt, men i deres sammenstilling er de med deres løsslupne skaberglæde og fine haveplaner værdifulde oaser friholdt for planlægningens detaljerede ensretning«.

Vejfortebyer og udskiftning

Fra side 23 og seks sider frem er landsbyerne beskrevet: Magleby, som engang havde to hospitaler, Holtug, der i 1261 hed Holtøiæ, Sigerslev med en meget velbevaret landsbystruktur, den mere ustrukturerede landsby Tommestrup, Lille Heddinge med sin dominerende kirke, Højerup med sit smukke gadekær, Havnelev med mange små længehuse og det nyere Boestofte, Lund hvor landbrug og fiskeri har gået hånd i hånd, Frøslev med et smukt og sammenhængende bebyggelsesmønster, Lyderslev/Gevnø der begge formentlig er fra jernalderen, Arnøje med mange bevaringsværdige bebyggelser og Hellested beliggende på bakkerne ved Tryggevælde Å og Stevns Å.

De gamle godser og hovedgårde er naturligvis ikke glemt, heriblandt Erikstrup, Seinhuus og Gjorslev.

Huse af kridtsten

Som noget helt specielt er der i Stevns kommune en lang lokal tradition for at bygge i kridtsten, og kridt som byggemateriale bliver da også beskrevet i bogen.

Et kort på side 32 viser bygninger opført af kridtsten i kommunen før 1940. Bogen indeholder også adskillige fotos af bygninger og landskaber, forklarende skitser og bykort.

Afslutningsvist omhandler de to sidste kapitler bygningernes bevaringsværdi samt anbefalinger for det fremtidige planlægnings- og bevaringsarbejde.

At kommuneatlasset kun dækker den sydlige del af kommunen skyldes at udgivelsen er fra før kommunesammenlægningen i 2007.

De mange interessante oplysninger kan erhverves for kun 100 kroner i Stevns Boghandel, som ligger på Rødvig Strandvej 10 i Rødvig. Boghandlen er åben alle hverdage fra 9-17.
rmh

 

Skriv en kommentar